Skolval för Odenslunds­skolan F‑5 och Norra Skolan åk 3‑5

Med anledning av omstruktureringen av Odenslunds­skolan och Norra skolan skulle vårdnadshavare till elever i någon av klasserna göra ett nytt skol­val inför höst­terminen 2021.

Kommunen har berett plats för eleverna på några utvalda skolor, men vårdnadshavare kunde ansöka fritt mellan kommunens skolor. Platser erbjuds utifrån tillgång på de valda skolorna.

De skolor som eleverna beretts plats på är i första hand:

  • Parkskolan för elever som ska börja åk 4‑6
  • Norra skolan för elever på Odenslunds­skolan som ska börja F‑3

Skolvalet avslutat

Skolvalet för Odenslundsskolan F-5 och Norra skolan åk 3-5 pågick 2 - 11 november och är nu stängt. Besked om vilken skola eleven fått plats på kommer under december månad. Läs mer under "Besked om skolplacering" lite längre ner på sidan.

Skolplacering/urvalsprinciper

Vid skolplacering är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnads­havaren vill att barnet ska gå. Om det finns fler sökande än platser till en skola görs urval enligt principen om relativ närhet. Denna princip ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skol­platsen.

Information om skolplacering/principen om relativ närhet

Besked om skolplacering

Under december kommer du få besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Då skickas placerings­besked ut via e-post till de vårdnads­havare som registrerat en e‑post­adress. Om vårdnads­havaren inte registrerat en e‑post­adress kommer plats­beskedet med vanlig post. Bor vårdnads­havarna på olika adresser sänds plats­beskedet till båda adresserna.

Vid ansökan till fristående skola

Fristående skolor har en egen antagning och finns därför inte med som alternativ i kommunens skolval. Kontakta aktuell skola för mer information.

Information om valbara skolor

I vanliga fall bjuder skolorna in till informationsmöten men på grund av coronapandemin är inte det möjligt i år. För mer information om de valbara skolorna är du välkommen att läsa om skolorna på kommunens webb, i jämförelsetjänsten eller kontakta rektor vid frågor.

Skolor att välja mellan

Vanliga frågor om skolval

Om du inte får svar på dina frågor nedan, kontakta kommunens Kundcenter på telefon 063‑14 30 00.

Om att göra skolvalet

Hur gör jag valet?

Du som vårdnadshavare gör valet på kommunens e-tjänst som finns på kommunens webbplats. Endast en vårdnadshavare gör själva valet. Om man är två vårdnadshavare måste den andra därefter logga in och bekräfta/godkänna valet.

E-tjänsten använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Har du ingen e-legitimation­/bank-ID - kontakta din bank eller Skatteverket för att få en.

Gå till e-tjänsten för skolval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om jag har problem med inlogg, vad gör jag då?

Vissa personer har haft problem att logga in via e-tjänsten. Om du får problem beror det på att du använder webbläsarna Chrome version 85 eller nyare, eller Edge version 86 eller nyare. Det finns två sätt att lösa problemet:

  • Prova logga in igen efter det första misslyckade försöket i Chrome/Edge-webbläsaren.
  • Använd en annan webbläsare (till exempel Firefox, Safari, Internet explorer)

Måste jag göra ett val?

Ja, om eleven går i någon av årskurserna som är berörda av skolvalet behöver ni göra ett val. Om du väljer att inte göra ett skolval kommer kommunen placera ditt barn på en anvisad skola med utgångs­punkt från principen om relativ närhet.

Läs mer om principen om relativ närhet

Om du inte vill göra ett val för att ni ska flytta från Östersunds kommun får ni gärna kontakta Kundcenter på telefon 063‑14 30 00 och informera om det så plockas ni bort från skolvalet.

Hur många alternativa skolor ska vi välja?

Vid skolvalet väljer ni tre skolor som ni rangordnar utifrån era önskemål (rangordning 1‑3).

Går det att göra valet på pappersblankett?

Nej, däremot kan du få personlig hjälp i Östersunds kommuns Kundcenter. Ta med dig en giltig id-handling.

Besöksadress och kontaktuppgifter till Kundcenter

Kan jag som vårdnadshavare ångra/ändra vårt skolval under skolvalsperioden?

Ja, du kan göra om eller komplettera valet i kommunens e-tjänst innan skolvalet stänger.

Ångra/ändra skolval via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vårdnadshavare ska välja en skola utanför Östersunds kommun, ska valet göras i e-tjänsten i Östersunds kommun?

Nej, kommunens e-tjänst gäller endast kommunala skolor inom Östersunds kommun. De som inte önskar delta i kommunens skolval, kontaktar Kundcenter, 063-14 30 00, för att bli borttagen från valet.

Om jag inte är nöjd med den placering mitt barn fått, kan jag göra ett skolbyte?

Ja, du kan ansöka om att byta skola. Du kan inte göra ett nytt skolval eftersom skolvals­perioden är över, istället behöver du göra ett skolbyte.

Logga in via e-tjänsten och önska ett skolbyte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Principer/frågor om placering

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande sker ett urval enligt principen om relativ närhet. Det innebär att plats ges till den/de elever som förlorar mest på att inte få platsen.

Mer om principen om relativ närhet

Gäller först till kvarn när valet öppnar?

Nej, först till kvarn gäller inte. Eleverna placeras först efter att skolvalet är avslutat. Placering sker utifrån principen om "principen om relativ närhet".

Mer om principen om relativ närhet

Om två vårdnadshavare inte är överens om skolplacering och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder, vad händer?

Valet av skolplats bygger på att vårdnads­havare är, eller blir överens. I de fall vårdnads­havarna inte är överens och den ena vårdnads­havaren är boende­förälder (där barnet stadig­varande bor/är folkbok­förd) kan boende­föräldern välja skolplats utan att den andra vårdnads­havaren godkänner valet.

Om barn bor växelvis hos separerade vårdnads­havare och den ena vårdnads­havaren väljer att inte godkänna skolvalet, vad händer?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registreras krävs att den andra vårdnads­havaren godkänner valet. En vårdnads­havare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnads­havaren vet om det.

Om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet och den ene vårdnads­havaren inte god­känner valet gör kommunen en placering med utgångs­punkt från elevens folk­bok­förings­­adress och principen om relativ närhet.

Mer om principen om relativ närhet

Övriga frågor

Var finns mer information om de skolor som går att välja mellan?

Alla skolor har varsin sida på www.ostersund.se där du kan läsa mer om varje skola.

Information om kommunens grundskolor

Vår familj har skyddad identitet (sekretessmarkering), hur gör jag valet?

Har du skyddad adress (så kallad sekretess­markering) kan du inte göra valet via e‑tjänsten. Kontakta Kundcenter (063–14 30 00) för mer information.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahands­alternativ genom taktikval?

Nej, det går inte att göra taktikval. När det gäller de kommunala grund­skolorna är det respektive elevs förut­sättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahands­valet genom att välja en skola långt bort som andrahands­alternativ.

Mer om principen för relativ närhet

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-30