Studie- och yrkesvägledning

Här är en sammanfattande beskrivning av studie- och yrkesvägledning (SYV) inom grundskolan i Östersunds Kommun.

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

Läs mer: Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för Arbete med studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östersunds kommuns riktlinjer för studie- och yrkesvägledning

För att säkerställa att de nationella målen kring studie- och yrkesvägledning, och för att tillmötesgå Skolverkets allmänna råd om att konkretisera vad de nationella målen innebär för den egna verksamheten, har Östersunds kommun valt att fastställa riktlinjer för verksamheten kring studie- och yrkesvägledningPDF.
Målen är kommunövergripande och gäller samtliga kommunala grundskolor inklusive förskoleklass. Lokalanpassade handlingsplaner för hur skolorna arbetar med målen ska finnas på samtliga grundskolor.

All personal i grundskolan och grundsärskolan ska vara involverade i elevernas studie- och yrkesvägledning och därmed bidra till att vidga elevernas perspektiv samt öka elevernas kompetens att möta framtiden utan att begränsas av t.ex kön, social eller kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledare finns som stöd till personalens studie- och yrkesorienterande insatser. Ytterligare arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har är att informera och vägleda eleverna inför kommande arbetsliv.

Hålltider inför gymnasievalet för dig som går i åk 9

2019

Augusti-september
Gymnasieinformation för elever och föräldrar.

September-Januari
Alla elever i åk 9 erbjuds vägledningssamtal.

15 oktober/1 december
Sista ansökningsdag till vissa idrottsutbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

20-21 november
Programdagar (prova på de gymnasieprogram du funderar på)

1 december
Sista ansökningsdag vissa idrottsutbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020

8 januari
Dexter öppnar för ansökan (inlogg får man av SYV)

3 februari
Sista dag att bekräfta ansökan i Dexter.

6 April
Preliminära antagningssiffror visas. Dexter öppnar för omval.

4 maj
Sista dag för att göra eventuella omval.

1 Juli
Slutliga antagningsbeskedet kan ses i Dexter.

1 juli – 3 augusti
Svarsperiod.


Tips för dig som ska söka till gymnasiet

Kommunens studie- och yrkesvägledare tipsar om:

Gymnasieantagningen i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Här finns information om hur du ansöker till gymnasieskolan, antagningsstatistik och utbildningsutbud.

Antagningsregler till gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster översatt på flera språk.

Mer information om gymnasieskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se filmer om program och yrken samt göra intressetest!

Praktisk Arbetslivsorientering - PRAO

För att alla ska få möjlighet till erfarenhet av arbetslivet har Östersunds Kommun har beslutat att alla elever i årskurs 8 ska erbjudas tio dagars PRAO (Praktisk Arbetslivsorientering).
Mer information om PRAO

Kontaktuppgifter till skolornas studie- och yrkesvägledare

Kastalskolan

Arne Nordin

063-14 49 11, 073-271 19

Lugnviksskolan

Anna Asp

070-628 52 46

Parkskolan

Nike Lindstedt

070-497 96 41

Storsjöskolan

Erika Johnsson

070-190 30 90

Torvallaskolan

Lena Anderson

063-14 44 67, 073-275 14 39 

Treälvsskolan

Anna Asp

070-628 52 46

Vallaskolan

Linda Smith

070-191 72 03

Östbergsskolan

Henrik Gabrielsson

070-352 63 43

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-27