Studie- och yrkesvägledning

Här är en sammanfattande beskrivning av studie- och yrkesvägledning (SYV) inom grundskolan i Östersunds Kommun.

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.

Hålltider inför gymnasievalet för dig som går i årskurs 9

Höstterminen 2019

Vårterminen 2020

 • 8 januari:
  Dexter öppnar för ansökan (inlogg får man av SYV)
 • 3 februari:
  Sista dag att bekräfta ansökan i Dexter.
 • 6 april:
  Preliminära antagningssiffror visas. Dexter öppnar för omval.
 • 4 maj:
  Sista dag för att göra eventuella omval.
 • 1 juli:
  Slutliga antagningsbeskedet kan ses i Dexter.
 • 1 juli – 3 augusti:
  Svarsperiod.

Tips för dig som ska söka till gymnasiet

Kommunens studie- och yrkesvägledare tipsar om:

Kontaktuppgifter till skolornas studie- och yrkesvägledare

Kontaktuppgifter:
Skola

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer

KastalskolanElin Östgren Björklund076‑007 96 67
LugnviksskolanAnna Asp070-628 52 46
Parkskolan
Nike Lindstedt070-497 96 41
StorsjöskolanErika Johnsson070-190 30 90
TorvallaskolanLena Anderson063-14 44 67, 073-275 14 39 
TreälvsskolanAnna Asp070-628 52 46
Vallaskolan
Linda Smith070-191 72 03
ÖstbergsskolanHenrik Gabrielsson070-352 63 43

Praktisk Arbetslivsorientering - PRAO

För att alla ska få möjlighet till erfarenhet av arbetslivet har Östersunds Kommun har beslutat att alla elever i årskurs 8 ska erbjudas tio dagars PRAO (Praktisk Arbetslivsorientering).

Mer information om PRAO

Östersunds kommuns riktlinjer för studie- och yrkesvägledning

För att säkerställa att de nationella målen kring studie- och yrkesvägledning, och för att tillmötesgå Skolverkets allmänna råd om att konkretisera vad de nationella målen innebär för den egna verksamheten, har Östersunds kommun valt att fastställa riktlinjer för verksamheten kring studie- och yrkesvägledning.

Riktlinjer för verksamheten kring studie- och yrkesvägledningPDF

Målen är kommunövergripande och gäller samtliga kommunala grundskolor inklusive förskoleklass. Lokalanpassade handlingsplaner för hur skolorna arbetar med målen ska finnas på samtliga grundskolor.

All personal i grundskolan och grundsärskolan ska vara involverade i elevernas studie- och yrkesvägledning och därmed bidra till att vidga elevernas perspektiv samt öka elevernas kompetens att möta framtiden utan att begränsas av till exempel kön, social eller kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledare finns som stöd till personalens studie- och yrkesorienterande insatser. Ytterligare arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har är att informera och vägleda eleverna inför kommande arbetsliv.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-27