Val av skola årskurs 6

Skolval till årskurs 6 införs successivt med start från höstterminen 2019. Berörda vårdnadshavare kommer i god tid att få detaljerad information om skolvalet som sker i vår e-tjänst mellan 10 februari till 24 februari.

Vilka ska göra valet till läsåret 2019/2020?

Du som är vårdnadshavare till barn som hösten 2019 ska börja årskurs 6 och är folkbokförd i
Östersunds kommun, ska välja skola för ditt barn - se nedan vilka skolor som berörs!
Skolvalet sker mellan 10 februari till 24 februari och görs i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du får information via e-post eller brev under vecka 6 om hur du går till väga.

Fristående skolor har en egen intagning och finns därför inte med som alternativ i skolvalet.
Om du redan har erbjudits plats på fristående skola och tackat ja, kontaktar du kommunens Kundcenter, 063-14 30 00. Vi tar då bort er från skolvalet.

Skolvalet berör elever i årskurs 5 på följande grundskolor

• Ängsmogården
• Mimergården
• Fjällängsskolan
• Lillsjöskolan
• Tavelbäcksskolan
• Fagervallsskolan
• Odenslundsskolan
• Norra skolan
• Körfältsskolan
• Böle Byskola (fristående)

Du kan ansöka till dessa grundskolor med årskurs 6

• Lugnviksskolan
• Parkskolan
• Storsjöskolan
• Treälvsskolan
• Bringåsens skola
• Häggenås skola
• Torvallaskolan
• Kastalskolan
• Vallaskolan
• Östbergsskolan
• Orrvikens skola

Skolplacering/urvalsprinciper

Urvalsprincipen för skolplaceringen är relativ närhet.
En elev kan ha särskilda skäl att få gå i en viss skola:
• om det är orimligt att eleven placeras i en annan skola med hänsyn till resväg, restid,
eller
• på grund av elevens särskilda behov och att det inte finns något acceptabelt alternativ till skolplacering i det enskilda fallet.

En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall.

Mer information om skolvalet till årskurs 6

Så här gör du val till årskurs 6

Vanliga frågor om val till årskurs 6

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-01