Vanliga frågor om val till årskurs 6

Finner du inte svaret på din frågan nedan, kontakta Kundcenter på 063‑14 30 00.

Vilka ska göra valet?

Du som är vårdnadshavare till barn som hösten 2019 ska börja årskurs 6 och är folkbokförd i
Östersunds kommun, ska välja skola för ditt barn - se nedan vilka skolor som berörs!
Skolvalet sker mellan 10 februari till 24 februari och görs i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på kommunens hemsida. Du får information via e-post eller brev under vecka 6 om hur du går till väga.

Fristående skolor har en egen intagning och finns därför inte med som alternativ i skolvalet.
Om du redan har erbjudits plats på fristående skola och tackat ja, kontaktar du kommunens Kundcenter, 063-14 30 00. Vi tar då bort er från skolvalet.

Skolvalet berör elever i årskurs 5 på grundskolorna

• Ängsmogården
• Mimergården
• Fjällängsskolan
• Lillsjöskolan
• Tavelbäcksskolan
• Fagervallsskolan
• Odenslundsskolan
• Norra skolan
• Körfältsskolan
• Böle Byskola (fristående)

Du kan ansöka till dessa grundskolor med årskurs 6

• Lugnviksskolan
• Parkskolan
• Storsjöskolan
• Treälvsskolan
• Bringåsens skola
• Häggenås skola
• Torvallaskolan
• Kastalskolan
• Vallaskolan
• Östbergsskolan
• Orrvikens skola

När görs valet?

Valet inför kommande hösttermin pågår 10-24 februari 2019.
Berörda vårdnadshavare får information via e-post eller brev om hur du går till väga.

Hur gör jag valet?

Du som vårdnadshavare gör valet genom vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En vårdnadshavare gör valet. Om man är två vårdnadshavare måste den andra därefter logga in och bekräfta/godkänna valet.

E-tjänsten använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Har du ingen e-legitimation/bank-ID - kontakta din bank eller Skatteverket för att få en.

Kan jag göra valet på pappersblankett?

Nej, men däremot kan du få personlig hjälp i Östersunds kommuns Kundcenter (som finns i Rådhuset), där ett ombud kan göra valet åt dig.
Tag med dig en giltig id-handling och kontakta Kundcenter (063-143000) för att boka tid för besöket.

Hur många alternativ ska jag ange?

Du ska rangordna tre skolor när du gör ditt val.

Måste jag göra ett val?

Du ska göra ett val om ditt barn i de skolor som nämns ovan ska börja i årskurs 6 under höstterminen 2019. I skollagen anges att en elev i första hand ska placeras vid den av kommunens skolenheter som vårdnadshavare önskar att eleven ska gå på.

Vad händer om jag inte gör ett val?

Om du/ni inte gör ett val, kommer kommunen att gå in och göra en placering av eleven med utgångspunkt från relativa närhetsprincipen.
Är det så att du inte vill göra ett val för att ni ska flytta från Östersunds kommun får ni gärna kontakta Kundcenter (063-143000) och informera om detta.

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?

Om antal platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande görs ett urval enligt principen om "relativ närhet".

Hur får jag information om skolorna för att kunna göra ett bra val?

Du kan läsa mera om skolorna på deras hemsidor som finns på kommunens hemsida. I vår jämförelsetjänst för grundskolan kan du också få mer information om skolorna.

Vi är nyinflyttade och har inte gjort ett val, hur gör vi?

Kontakta den eller de skolor som ni är intresserade av och hör om det finns plats, gör därefter en ansökan som "nyinflyttad".

Behöver jag göra valet om det gäller val till en fristående skola?

Fristående skolor har en egen intagning och finns därför inte med som alternativ i skolvalet. Om du redan har erbjudits plats på fristående skola och tackat ja, kontaktar du kommunens Kundcenter, 063-14 30 00. Vi tar då bort er från skolvalet..
Kontakta respektive fristående skola för mer information om deras intagning.

Är det först till kvarn som gäller när valet öppnar?

Eleverna placeras först efter att skolvalet är avslutat. Placering sker utifrån principen om "relativ närhet".

Vår familj har skyddad identitet (sekretessmarkering), hur gör jag valet?

Har du skyddad adress (så kallad sekretessmarkering) kan du inte göra valet via e-tjänsten.
Kontakta Kundcenter (063-143000) för mer information.

Jag är inte överens med barnets andra förälder om vilken skola vi ska välja - hur gör jag?

Placeringen bygger på att ni som är vårdnadshavare är, eller blir överens. Rektor kan inte besluta att ta emot en elev där föräldrarna inte är överens om placeringen. Blir det en utdragen process att komma överens, kan kommunen gå in och göra en placering av eleven med stöd av skollagen "för barnets bästa".

Om eleven har växelvis boende hos separerade föräldrar - kan en förälder välja skola utan att den andra vet om det?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren, men för att valet ska registreras krävs att den andra vårdnadshavaren godkänner valet. Man kan alltså inte göra ett skolval utan att den andre vårdnadshavaren vet om det.
Om ni bor på olika adresser skickas placeringsbesked till båda adresserna.

Vad händer om jag inte får plats på någon av de skolor jag sökt till?

Du rangordnar tre skolor i valet.
Om du inte får ditt förstahandsval placeras du på den skola som du sökt i andra hand. Har inte heller den skolan plats blir det skolan du sökt i tredje hand som du får plats på.
Om du inte blir erbjuden plats på någon av de skolor du sökt, blir ditt barn placerat på en skola som har ledig plats. Ni blir då kontaktade av en handläggare från Östersunds kommun för en dialog om skolplacering.

Hur och när får jag besked om vilken skola jag fått plats på?

I början av april skickas platsbeskedet via e-post till de vårdnadshavare som registrerat en e-postadress. Om du inte registrerat e-postadress kommer platsbeskedet per post.
Bor vårdnadshavarna på olika adresser sänds brevet till båda adresserna.

Jag har gjort ett val och ångrar mig.
Vad gör jag?

Om du vill ändra på något av dina val innan skolvalet stängs, så loggar du in på nytt och gör om valet. Vill du ändra efter det att valperioden är över, får du vänta till platsbeskedet har skickats ut. Du loggar då in på nytt och gör ditt önskemål om byte av skola.

Kan jag tacka nej till en skola jag fått plats på?

Ja, du kan tacka nej till den skola där ditt barn fått plats, men då sker placeringen på annan skola i mån av plats. Du ansöker om skolbyte efter det att skolvalet är genomfört i vår e-tjänst.

När gäller syskonförtur?

Om några elever har samma avstånd enligt relativ närhet används syskonförtur som urvalsprincip. Fristående skolor har egna turordningsregler, kontakta aktuell skola för att få veta hur deras regler ser ut.

Vad betyder "relativ närhet"?

När det gäller regler för skolvalet, används begreppet "relativ närhet". Det betyder att dina önskemål om skola beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?

Utgångspunkten vid placeringen är från den adress eleven är skriven på. För placering är det elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahandsvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsval.
Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlas i urvalet till skola och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Observera att de fristående skolorna kan ha andra köregler.

Jag ska välja en skola utanför Östersunds kommun - ska jag göra skolvalet på webben?

Om du redan innan valet till årskurs 6 vet att ditt barn ska börja i en skola utanför Östersunds kommun, meddelar du oss detta och vi tar bort er från valet. Vi vill i samband med detta veta i vilken kommun och på vilken skola ni fått plats på, samt om ni kommer folkbokföra er där eller inte.

Kan jag som boende utanför Östersunds kommun välja en skola i Östersunds kommun för mitt barn?

Ja, som boende utanför Östersunds kommun kan du ansöka om plats i skola. Du ansöker om plats i vår e-tjänst. Du kommer efter skolvalet att erbjudas placering i mån av plats i aktuell årskurs på sökt skola.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-01-14