Vanliga frågor om val till förskoleklass

Finner du inte svaret på din frågan nedan, kontakta Kundcenter på 063‑14 30 00.

Vilka ska göra valet?

Du som är vårdnadshavare till ett barn, som under året fyller sex år, väljer skola i vår e-tjänst. Det gäller både kommunal- och fristående skola.

När görs valet?

Valet inför kommande hösttermin pågår under två veckor i januari.
Under hösten året innan får vårdnadshavare information om val till förskoleklass genom ett brev hem. Några dagar innan valet öppnar, får de som sedan tidigare har en e-postadress registrerad (tidigare ansökt till förskola/skola/fritidshem) en inbjudan, övriga får ett brev hemskickat.

Hur gör jag valet?

Du som vårdnadshavare gör valet genom vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En vårdnadshavare gör valet. Om man är två vårdnadshavare måste den andra därefter logga in och bekräfta/godkänna valet.

E-tjänsten använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Har du ingen e-legitimation/bank-ID - kontakta din bank eller Skatteverket för att få en.

Kan jag göra valet på pappersblankett?

Nej, men däremot kan du få personlig hjälp i Östersunds kommuns Kundcenter (som finns i Rådhuset), där ett ombud kan göra valet åt dig.
Tag med dig en giltig id-handling och kontakta Kundcenter (063-143000) för att boka tid för besöket.

Hur många alternativ ska jag ange?

Du ska rangordna tre skolor när du gör ditt val.

Måste jag göra ett val?

Du måste göra ett val om ditt barn under höstterminen ska börja i förskoleklass.

Måste jag välja till årskurs 1 om mitt barn redan går i förskoleklass?

Du behöver inte göra ett val, elever i förskoleklass går vidare till årskurs 1 i samma skola.

Kan jag söka fritidshemsplats samtidigt som jag gör valet?

Ja, du kan ansöka om fritidshemsplats i samband med att du gör skolvalet i e-tjänsten. Om du gjort ansökan i e-tjänsten skickas det hem ett erbjudande om fritidshemsplats på den skola där du fått beslut om skolplacering. Har du inte gjort ansökan om fritidshemsplats i e-tjänsten i samband med skolvalet, gör du ansökan i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster "Ansökan om fritidshemsplats".

Har mitt barn rätt att börja förskoleklass ett år tidigare?

Barn som fyller fem år under året kan få börja förskoleklass i mån av plats. Kontakta rektor på aktuell skola.

Jag vill att min sexåring börjar årskurs 1 i stället för förskoleklass

Ett barn kan få börja fullgöra skolplikten direkt i grundskolan. Beslut om förutsättningarna att hoppa över förskoleklassen fattas av rektor. Kontakta rektor på aktuell skola.

Hur får jag information om skolorna för att kunna göra ett bra val?

Du kan läsa mera om skolorna på deras hemsidor som finns på kommunens hemsida. Skolorna har även informationsmöten inför valet till förskoleklass.

Vi är nyinflyttade och har inte gjort ett val, hur gör vi?

Kontakta den eller de skolor som ni är intresserade av och hör om det finns plats, gör därefter en ansökan som "nyinflyttad".

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?

Om antal platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande görs ett urval enligt principen om "relativ närhet".
OBS! Fristående skolor kan ha andra antagningsregler. Kontakta respektive friskola för mer information.

Behöver jag göra valet om det gäller val till en fristående skola?

Ja, du måste ändå göra valet via e-tjänsten eftersom valet omfattar alla skolor, både fristående och kommunala. Fristående skolor och skolor kan ha andra antagningsregler, oftast har de ett kösystem inom den egna koncernen där man ganska tidigt ska ha registrerat sig. Kontakta respektive skola för mer information.

Är det först till kvarn som gäller när valet öppnar?

Eleverna placeras först efter att val till förskoleklass är avslutad, men det är viktigt att vara uppmärksam på att de fristående skolorna har egna antagningsregler. De kommunala skolorna placerar utifrån principen om "relativ närhet".

Vår familj har skyddad identitet (sekretessmarkering), hur gör jag valet?

Har du skyddad adress (så kallad sekretessmarkering) kan du inte göra valet via e-tjänsten.
Kontakta Kundcenter (063-143000) för mer information.

Vad händer om jag inte gör ett val?

Om du/ni inte gör ett val, kommer kommunen att gå in och göra en placering av eleven med utgångspunkt från relativa närhetsprincipen.
Är det så att du inte vill göra ett val för att ni ska flytta från Östersunds kommun får ni gärna kontakta Kundcenter (063-143000) och informera om detta.

Jag är inte överens med barnets andra förälder om vilken skola vi ska välja - hur gör jag?

Placeringen bygger på att ni som är vårdnadshavare är, eller blir överens. Rektor kan inte besluta att ta emot en elev där föräldrarna inte är överens om placeringen. Blir det en utdragen process att komma överens, kan kommunen gå in och göra en placering av eleven med stöd av skollagen "för barnets bästa".

Om eleven har växelvis boende hos separerade föräldrar - kan en förälder välja skola utan att den andra vet om det?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren, men för att valet ska registreras krävs att den andra vårdnadshavaren godkänner valet. Man kan alltså inte göra ett skolval utan att den andre vårdnadshavaren vet om det.
Om ni bor på olika adresser skickas placeringsbesked till båda adresserna.

Vad händer om jag inte får plats på någon av de skolor jag sökt till?

Du rangordnar tre skolor (kommunala eller fristående) i valet.
Om du inte får ditt förstahandsval placeras du på den skola som du sökt i andra hand. Har inte heller den skolan plats blir det skolan du sökt i tredje hand som du får plats på.
Om du inte blir erbjuden plats på någon av de skolor du sökt, blir ditt barn placerat på en kommunal skola som har ledig plats. Ni blir då kontaktade av en handläggare från Östersunds kommun för en dialog om skolplacering.

Hur och när får jag besked om vilken skola jag fått plats på?

I slutet av februari skickas platsbeskedet via e-post till de vårdnadshavare som registrerat en e-postadress. Om du inte registrerat e-postadress kommer platsbeskedet per post.
Bor vårdnadshavarna på olika adresser sänds brevet till båda adresserna.

Jag har gjort ett val och ångrar mig.
Vad gör jag?

Om du vill ändra på något av dina val eller komplettera ansökan med fritidshemsplats innan valet till förskoleklass stängs, så loggar du in på nytt och gör om valet.
Vill du ändra efter det att valperioden är över, får du vänta till platsbeskedet har skickats ut. Du loggar då in på nytt och gör ditt önskemål om byte av skola.

Kan jag tacka nej till en skola jag fått plats på?

Ja, du kan tacka nej till den skola där ditt barn fått plats, men då sker placeringen på annan skola i mån av plats. Du ansöker om skolbyte efter det att val till förskoleklass är slut i vår e-tjänst.

När gäller syskonförtur?

Om några elever har samma avstånd enligt relativ närhet används syskonförtur som urvalsprincip. Principen gäller för elev som ska börja i förskoleklass om eleven har syskon på samma skola som under kommande läsår kommer att gå i förskoleklass eller i årskurs 1-5 på vald skola.

Syskonförtur gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och behöver inte vara biologiska syskon. Syskonförtur gäller endast folkbokförda i Östersunds kommun.

Fristående skolor har egna turordningsregler, kontakta aktuell skola för att få veta hur deras regler ser ut.

Vad betyder "relativ närhet"?

När det gäller regler för val till förskoleklass, används begreppet "relativ närhet" vid val till de kommunala skolorna. Det betyder att dina önskemål om skola beaktas så långt det är möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?

När det gäller de kommunala grundskolorna är det elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahandsvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsval.
Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlas i urvalet till förskoleklass och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Observera att de fristående skolorna kan ha andra köregler.

Jag ska välja en skola utanför Östersunds kommun - ska jag göra val till förskoleklass på webben?

Om du redan innan valet till förskoleklass vet att ditt barn ska börja förskoleklass i en skola utanför Östersunds kommun, meddelar du oss detta och vi tar bort er från valet. Vi vill i samband med detta veta i vilken kommun och på vilken skola ni fått plats på, samt om ni kommer folkbokföra er där eller inte.

Kan jag som boende utanför Östersunds kommun välja en skola i Östersunds kommun för mitt barn?

Ja, som boende utanför Östersunds kommun kan du ansöka om plats i skola. Du ansöker om plats i vår e-tjänst. Du kommer efter valet till förskoleklass att erbjudas placering i mån av plats i aktuell årskurs på sökt skola.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-20