Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 12.30 till 18.30.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Fritidshem förskoleklass

076-109 80 66

076-109 41 10

Fritidshem årskurs 3-6

070-263 69 10

070-190 83 79

Fritidshem årskurs 1 & 2

076-001 56 95

070-266 42 29

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (för åk 4 - 6). Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben. Fritidsklubbarna har ingen koppling till skolan utan drivs av fritidsgårdarna.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2021-10-26