>" /> >" />

För elev och förälder

Information

Nedan kan du ta del av särskilt viktig information om det som händer på Arnljotskolan. 

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Arnljotskolan

Skollunch

Lunchen till Arnljotskolans förskoleklasser och åk 1 levereras via catering från Vallaskolans kök.
Åk 2 äter sin lunch på restaurang Sundet.
Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?

Information om specialkost >>PDF inför nästa läsår.

Frånvaroanmälan

Förskoleklass, årskurs 1 och 2 frånvaroanmäler i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, när det är lov från skolan anmäls frånvaron direkt till fritidshemmet.
Här kan du läsa mer om Dexter.

Har du tappat bort ditt inlogg till Hypernet eller har problem att logga in, maila till vår skoladministratör, Malin Persson - e-post

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ej i Dexter).

Idrottsplanering höstterminen 2017


Inskolning- och Överlämnandeplan

Här kan du ta del av vår plan för inskolning/överlämnandePDF.

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

Skolråd

Skolrådet leds av rektor och en pedagog, alla klasser på skolan är representerade på dessa möten. Skolrådet träffas en gång i månaden i skolans konferensrum. Syftet är att eleverna ska träna på mötesformen, lära sig hur det fungerar med ordförande, sekreterare och veta vad ett protokoll är. Eleverna ska uppleva att de kan påverka i olika vardagsfrågor, de ska märka att det blir förbättringar. Eleverna ska få återkoppling.

Klasserna har först haft egna klassråd där eleverna har pratat om sin arbetsmiljö på skolan. Vissa saker kan åtgärdas direkt i klassen och vissa frågor tar man i nästa steg med till Skolrådet.

Vi brukar också arbeta med "Månadens fråga". Då har eleverna fått en frågeställning som de ska prata om på sitt klassråd. Det kan vara frågor om miljö, mat, raster och det kan också vara frågor om undervisningen.

Eleverna har många kloka synpunkter!

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas tillsammans med Rektor ett par tillfällen varje termin. Klasserna har utsett föräldrarådsrepresentanter, men även andra intresserade föräldrar är välkommen!
Inbjudan till nästa möte och protokoll från mötena hittar du högst upp på sidan under "Aktuellt hos oss".

Arnljotskolans broschyr 2017 >>PDF

Sidan uppdaterad 2018-04-13