Fritidshemmets uppdrag

Våra prioriterade mål är att arbeta med värdegrundande förmågor, digitala verktyg och normkritiskt förhållningssätt. 

Vi arbetar med förmågorna "kommunikation", "samarbete" och "kreativ", och verksamheten planeras utifrån det.
I vårt arbete med förmågorna använder vi oss bland annat av digitala verktyg (ett av kommunens prioriterade mål) för att möta barnen i deras intressen och att som skollagen säger "stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation". (SFS 2010:800 kp 14, §2)

Bild på våra prioriterade mål

Bild på våra prioriterade mål

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-10