Fritidshemmets uppdrag

Våra prioriterade mål är att arbeta med värdegrundande förmågor, normkritiskt förhållningssätt och digitala verktyg. 

Vi arbetar med förmågorna "kommunikation", "samarbete" och "kreativ", och verksamheten planeras utifrån det. "Kommunikation" är dock övergripande hela året, detta gäller också för normkritiskt förhållningssätt.
I vårt arbete med förmågorna använder vi oss bland annat av digitala verktyg (ett av kommunens prioriterade mål) för att möta barnen i deras intressen och att som skollagen säger "stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation". (SFS 2010:800 kp 14, §2)

Bild på våra prioriterade mål

Bild på våra prioriterade mål

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2017-08-30