Kontaktinformation

Expedition

Rektor
Christina Kristiansson
063-14 35 13
E-post

Administration/Skoladministratör
Malin Persson
072-714 43 64
Fax 063-14 37 52
E-post

Kök 070-191 72 14

Under läsåret 2017/18 har vi en treparallellig skola med förskoleklasser, årskurs 1 och årskurs 2 samt fritidshem.

Våning/arbetslag


Våning 1 Grön, tel:
073-270 23 98
Årskurserna 1A, 1C, 2A och fritidshem
Sofia Kjellström, Julia Sundström, Elin Hemmingsson, Johanna Nilsson, Naranja Gudfastsson, Johan Svensson och Kjell Ölveby.

Våning 2 Blå, tel: 070-191 72 07
Förskoleklass B, årskurserna 1B, 2B och fritidshem
Lena Nyman-Persson, Marianne Persson, Marita Edfalk, Åsa Persson, Lena Georgson,
Simon Eriksson och Ulf Wäjersten.

Våning 3 Röd, tel: 070-191 72 06
Förskoleklasserna A, C, årskurs 2C och fritidshem
Gunmarie Odeén Falkelind, Neta Frykman, Malin Lindé, Mats Jonasson, Gunvor LIndén,
Helene Augustin, Jens Gundt och Helena Fredriksson.

Övrig personal:
Lena Molin Wöldern - specialpedagog, Ann-Christin Färnström, Jessica Heidenbäck - lärarresurs, Helena Fredriksson IT-pedagog.

Om ni behöver kontakta oss, lämna ett meddelande eller skicka ett sms till våra mobiler, eftersom vi inte alltid kan svara när ni ringer. Kom ihåg att lämna ditt namn och telefonnummer.

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Personal

Arnljot personal

Arnljotskolans personal läsåret 2016/2017

Om skolan

Arnljotskolan har under läsåret 201187/ totalt ca 200 elever, fördelade på tre förskoleklasser, tre klasser i årskurs 1 och tre i årskurs 2.
I årskurs 3 flyttar eleverna till Östbergsskolan. 
Vår vision är: ”En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande”.
Skolans utemiljö är mycket bra, det är nära till Storsjön och Öneberget och vi har en fin skolgård. På vintern finns det skidspår utanför knuten.

Historik, Arnljotskolan

Arnljotskolan, tidigare Klockhuset, startade på Frösö Strand hösten 2012. Skolan startades eftersom Östbergsskolan blivit för trång och det fanns ett behov i området av utökade skollokaler. I samband med att vi flyttade in renoverades hela huset, lokalerna är nu mycket fina. Vi driver en modern skola i ljusa och trevliga lokaler. Det finns god tillgång till modern teknik och kommunen har investerar i nya möbler och utrustning. Idrottsundervisning bedrivs utomhus eller i Kul och Bus-lokalen som vi hyr.

En anrik byggnad

Huset byggdes 1912 och är idag kulturminnesmärkt. Kommunen hyr huset av Diös. Byggnaden har en mycket spännande historia! Det byggdes som en del av dåvarande Frösö sjukhus. Här fanns sysslomannen, administration, läkarbostäder och operationssalar.
Det fanns även en kyrka ”Mariakyrkan” som numera är skolans matsal, och i källaren var det en avdelning för bad. För den som är intresserad har vi fina originalritningar på huset, där kan man se vad samtliga rum användes till.

Sidan uppdaterad 2018-05-30