Om skolan

Skolan har flera byggnader. Matsalen ligger i den gamla skolbyggnaden med trä- och metallslöjdsal på övre våningen. I den gamla lärarbostaden finns rektors kontor och textilslöjdsalen. På övervåningen har skolsköter­skan mottagning.

Den nya skolan togs i bruk 1988. Här finns fyra klassrum och ett litet bibliotek.

All idrott sker utomhus då vi saknar egen idrottshall. Vi hari tillgång till Häggenås sporthall, dit vi styr kosan ca 2 ggr/termin.

Vi har även Bringåsens förskola i intilliggande lokaler.

Arbetslag

För närvarande går här 54 elever i åldrarna 6-12 år uppdelade i förskoleklass, årskurs 1-2-3 och årskurs 4-5.

Bringåsens fritidshem finns i samma lokaler som skolan. Fritidshemmet består av en avdel­ning och har ca 23 barn inskrivna.
Fritidshemmets mål är barn och personal tillsammans ska kunna planera verksamheten samt att kunna erbjuda varierande utomhusverksamheter som följer årstidsväxlingarna.
Fritidshemmet erbjuder fasta aktiviteter såsom "utedag" på onsdag och tjej/killaktiviteter valda dagar under veckan, men även spontana aktiviteter som pyssel, utflykter eller lekar, både ute och inne.

Kontakta oss

Rektor
Gun Söderberg Königsson
063-14 48 80
E-post

Expedition
Margareta Handler
Skoladministratör
063-14 48 55
E-post

Kök 073-275 14 83

Arbetslag/Avdelningar
072-243 77 26

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Postadress
Bringåsen 305
831 91 Östersund

Sidan uppdaterad 2017-11-06