För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Häggenås skola.

Skollunch

Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs till 070-251 14 47 där även telefonsvarare finns.
Det går även att ringa till fritids Myran 0642-448 92, "uppefritids" 0642-200 88 eller till personalrummet 0642-448 93.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ej i Dexter).

Fritidshem

Häggenås fritidshem delar lokaler med Häggenås skola. Våra avdelningar heter Myran (nere) och "uppefritids".

Aktiviteter

Vi tar stor hänsyn till vad barnen gjort under skoldagen när vi planerar fritidsaktiviteterna för eftermiddagen.
Vi erbjuder därför barnen både organiserade aktiviteter och fri lek. Barnen brukar ofta sitta och rita, bygga med kapla, snickra och leka rollekar.
Vi prövar olika skapande material, t ex lera, marmorering och bakning, och vi utnyttjar vår omgivande natur till utflykter. Varje vecka besöker vi vår skolskog för att laga mat över öppen eld!
Vi har en fin sporthall i Häggenås - och det utnyttjar vi naturligtvis! Vi går ner minst en eftermiddag i veckan - om inte vädret är så vackert att vi "bara måste" vara utomhus istället...

Hos oss är den sociala miljön viktig och mycket av vår tid ägnas åt social träning. Inget barn får känna sig utanför och utan kamrater samtidigt som det är lika viktigt att lära sig hur man är en bra kamrat.

Vi har föräldrafika och adventsfika med våra föräldrar då barnen får tillfälle att visa sina alster.

Föräldrasamverkan

Föräldraråd kallas av rektor och hålls ca två gånger per termin.

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

Sidan uppdaterad 2017-12-01