Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på Häggenås fritidshem Myran. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet Myran

Häggenås fritidshem Myran delar lokaler med Häggenås skola. Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Det är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.

Vi har en fin sporthall i Häggenås - och den nyttjar vi naturligtvis på skoltid och på fritids!

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Fritidshemmet Myran

0703-65 95 72

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-29