Om skolan

Skolans profil är Natur och rörelse. Med närhet till skog och mark, tillgång till stora ytor och fotbollsplan på sommarhalvåret, skridskoplan på vinterhalvåret erbjuder vi rika möjligheter att röra på sig.

Körfältsskolans profil "Natur och rörelse" omfattar alla verksamheter inom grund- och särskolan, där skolans plan för Natur och rörelse är ett viktigt inslag i skolans arbete med entreprenörskap och miljö.

Skolan bedriver utomhusverksamhet med inslag av äventyrspedagogik. Dagliga rörelse­aktiviteter genomsyrar arbetet på Körfältsskolan.

Eleverna skall känna trygghet att vistas inom skolans närområden, som till exempel Skolskogen, Remonthagen, Lillsjön och Körfältsområdet.

Eleverna skall få möjligheten att tillsammans med personalen känna speciell tillit att vistas i och värna utemiljön och därmed också ta tillvara alla årstidsväxlingar.

Eleverna skall dessutom stimuleras till fysiska akriviteter, goda motionsvanor och daglig utevistelse.

Körfältsskolans arbetsplan för Natur och rörelsePDF

Kontakt

Rektor
Åsa Rindefalk Grahn
070-252 35 21
E-post

Expedition
Jenny Granberg
Skoladministratör
063-14 44 39
E-post

Kök 073-273 24 71

Arbetslag
Personalrum, fritids 070-548 80 36
Personalrum F-3 070-352 69 23
Personalrum 4-5 Blå 070-352 84 93

Blogg fritidshem Blålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Tegelbruksvägen 40
831 48 Östersund

Sidan uppdaterad 2017-12-18