Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd

Elevrådet leds av rektor och en pedagog. Alla klasser på skolan är representerade på dessa möten. Syftet är att eleverna ska träna på mötesformen, lära sig hur det fungerar med ordförande, sekreterare och veta vad ett protokoll är. Eleverna ska uppleva att de kan påverka i olika vardagsfrågor, de ska märka att det blir förbättringar. Eleverna ska få återkoppling.

Klasserna har först haft egna klassråd där eleverna har pratat om sin arbetsmiljö på skolan. Vissa saker kan åtgärdas direkt i klassen och vissa frågor tar man i nästa steg med till elevrådet.

Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Föräldraråd

Sidan uppdaterad 2023-05-08