Fritidshem

Under den delen av skoldagen som du inte går i skolan kan du vara på fritidshemmet. Det gäller även på lov och studiedagar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är för dig som går årskurs F-6. Fritidshemmet är öppet vardagar från klockan 06.30 till skoldagens början och efter skol­dagens slut till 18.30. För barn i förskoleklass erbjuder vi fritidshem efter förskoleklassens slut, vanligen klockan 11.30 till 18.30.

Lägg närvaroschema och registrera frånvaro med Tempus Hemma

Ansök om plats till fritidshem

För att delta i fritidshemmets verksamhet behöver vårdnadshavare ansöka om plats.

Ansök om plats på fritidshem

Kontakta fritidshemmet

Förskoleklass och fritidshem

Skola 076-114 47 52
Fritids 070-536 36 44

Susanne Persson, Ronny Olofsson, Hugo Enfors, Jenny Hellström, Ville Johansen, Maja Westling

Årskurs 1 och fritidshem

Skola 076-023 95 85

Fritids 073-270 34 44

 

Marika Rindberg, Carin Aili, Catarina Starkman, Ida Nordin, Kajsa Eriksson, Filip Modigh, Ville Johansen

Årskurs 2 och fritidshem

Skola 076-033 61 31

Fritids 070-644 83 53


Johanna Sterner, Joacim Strömberg, Anna Häggkvist, Jesper Lantz, Elina Strömberg, Maja Westling

Årskurs 3 och fritidshem

Fritids 070-644 90 25

Susanne Lantz, Michaela Grääs, Sanna Krylén, Lena Bäck, Niclas Gabrielsson, Tove Henriksson, Marie Johansson

Årskurs 4A

070-644 48 97

Årskurs 4B

075-015 05 34

Hans Svedholm, Fredrik Aspman, Marie Johansson, Filip Modigh

Årskurs 5

070-644 90 25

Inger Björkbom, Emma Jakobsson, Elina Strömberg, Tove Henriksson

Årskurs 6

073-270 34 46

Bengt Larsson, Renée Lövkvist

Fritidsklubb

Från höstterminen det år eleven börjar i årskurs 4 finns också öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb (åk 4 - 6) efter skolan. Det finns åtta fritidsklubbar i kommunen och det krävs ingen ansökan för att gå på fritidsklubben.

Mer om fritidsklubbarna

Sidan uppdaterad 2023-01-17