Om skolan

Lillsjöskolans anda skall präglas av tolerans, omtanke och trygghet. Därför tar vi alla, elever, föräldrar och personal ett gemensamt ansvar för vårt viktiga värdegrundsarbete. Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Tolerans är att känna förståelse för olikheter och allas lika värde.
Respekt är att visa hänsyn för vår miljö och människorna runt omkring oss.
Ansvar är att följa regler och stå för det jag gjort.
Rättskänsla är att ta avstånd från kränkningar och mobbning.
Generositet/empati är att leva sig in i och förstå andra människors situation.

Ta del av hela dokumentet som berättar om vårt värdgrundsarbete

Kontakt

Rektor
Lars-Ivar Hansson
070-274 73 34
E-post

Expedition
Brittmarie Eriksson
Skoladministratör (tisdagar och torsdagar på Lillsjöskolan)
063-14 36 90
E-post

Kök
073-275 10 44

Personalrum
063-14 36 90

Arbetslag

Förskoleklass samt fritidshem

070-536 36 44

Susanne Persson

Ronny Olofsson

Carin Aili

Jenny Hellström

Igor Murengerantwari


Årskurs 1 och fritidshem

070-644 83 53

Johanna Sterner

Joacim Strömberg

Marika Rindberg

Felix Nordin

Minna Löfstrand

Mathias Lundkvist

Lena Bäck

Gunilla Hansson


Årskurs 2 och fritidshem

070-644 90 25

Susanne Westling

Michaela Grääs

Sara Danielsson

Emil Gabrielsson

Molly Fridell


Årskurs 3 och fritidshem

073-270 34 44

Monica Abrahamsson

Kristina Eriksson

Marika Rindberg

Catarina Starkman

Ida Nordin

Johanne Römo-Mella

Isak Borgefjäll


Årskurs 4

073-270 34 46

Fredrik Aspman

Inger Björkbom

Renée Lövkvist


Årskurs 5

070-644 48 97

Hans Svedholm

Cathrine Viksten

Suzanne Knutsson


Fritidsklubben

0730-52 36 85


Övrig personal

Anders Hägg - specialpedagog

Jessica Rengsvik - speciallärare

Kristina Persson - bildpedagog

Maud Nordqvist - textillärare

Liselott From - lärare i trä- och metallslöjd

Åke Westling - lärare i idrott och hälsa

Erika Nathanaelsson - musiklärare

Ville Johansen - elevassistent


För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Svanvägen 4-8
831 62 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-02