Vårt lärande

From läsåret 19/20 pågår ett utvecklingsarbete på Lillsjöskolan som handlar om att utveckla vårt Systematiska kvalitetsarbete ”SKA”. Detta utvecklingsarbete sker tillsammans med övriga skolor och förvaltnings­ledning/huvudman och omfattar alla våra verksamheter och ansvarsnivåer.

Vi fortsätter även implementeringsarbetet i de tidiga årskurserna för att använda det nya kartläggningsmaterialet för förskoleklass och bedömningsstödet som riktar sig till lågstadiet i syfte att ge tidiga insatser av stöd till elever som behöver det.

Vi kommer även att påbörja implementering av de nya allmänna råden kring betyg och betygssättning, vilket stämmer väl in i den organisationen som innebär att vi nu har årskurs 6 på Lillsjöskolan.

Sidan uppdaterad 2022-09-13