Om skolan

Eleverna på Lugnviksskolan möter engagerade lärare och pedagoger i en lugn och trygg miljö. Vi tycker det är viktigt med delaktighet och inflytande från elever och föräldrar, och jobbar därför i olika former för att främja detta.

Kontakt

Rektor F-3, fritidshem
Helena Danielsson
072-236 59 53
E-post

Rektor 4-9
Erika Johnsson
063-14 34 56, 072-215 64 06
E-post

Expedition
Inger Fürstenberg
Skoladministratör
063-14 37 84
E-post

Kök 073-275 25 93

Förskoleklass/Fritidshem
Förskoleklass /Fritidshemmet Abborren
070-355 92 38

Årskurs 1/Fritidshemmet Rödingen
070-355 78 25

Årskurs 2/Fritidshemmet Harren
070-354 85 39

Årskurs 3/Fritidshemmet Harren
070-354 85 41

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog), se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Midvägen 12
831 51 Östersund

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-10-12