Om skolan

På Mimergården har vi fyra arbetslag. Grön avdelning för barn i förskoleklass och årskurs 1-3. Röd avdelning för barn förskoleklass och årskurs 1-3, och Blå avdelning där barn i åk 4 och åk 5 går. Här finns även Introduktions­gruppen. Hos oss finns även grundsärskolan (6-17 år).

Fritidshem

På Mimergården har vi fritidshemsverksamhet från kl 12.00-17.00 (samt lov) för förskoleklass och årskurs 1-3 på Grön och Röd avdelning.

Kontakt

Rektor
Göran Åkesson
072-587 01 49

Expedition/Skoladministratör
Carin Österberg
063-14 41 41

Kök 070-191 06 67

Arbetslag
Grön - förskoleklass, årskurs 1-3, fritidshem
Arbetsrum 063-14 41 31
Fritidshem 063-14 41 32 

Röd - förskoleklass, årskurs 1-3, fritidshem
Arbetsrum 063-14 41 45
Fritidshem 063-14 41 44

Blå - årskurs 4-5, introduktionsgrupp
063-14 41 40, 063-14 41 39

Gul - grundsärskola
063-14 41 36
Klubb/Fritids 063-14 41 37
Se grundsärskolans egen hemsida!

Besöksadress
Skogsbruksvägen 79
831 73 Östersund

Sidan uppdaterad 2017-11-20