Odensalaskolan

Odensalaskolan tar emot elever i åk 7-9 samt grundsärskola och är belägen i Odensala. På gång­avstånd finns fritidsgården Lillsjögården. I direkt anslutning till skolan ligger Odensala sportfält.

Storsjöskolan

Aktuellt just nu

Skolbygget Östersund

Storsjöskolan moderniseras och byggs ut. Bland annat ska sporthallen byggas ut, utemiljön förbättras och det blir en helt ny byggnad som ska rymma grundsärskola, kök och matsal samt grundskola årskurs 7-9. Bygget startade 2020. Hösten 2022 flyttar åk 7-9 samt grundsärskolan in i den nya byggnaden.

Omledning av gång- och cykeltrafik vid skolan

Från april 2021 - hösten 2023 är den ordinarie gång- och cykelvägen längs södra delen av skolan avstängd. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig grusad väg. Hänvisningar och skyddsstaket finns på plats för att säkerställa en trygg trafiksituation.

Scheman

Här kan du se några av Odensalaskolans scheman:

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterad 2022-09-05