Odensalaskolan

Odensalaskolan är belägen i Odensala och tar emot elever i årskurs 7-9 samt grundsärskola. Från hösten 2023 tar skolan emot elever från förskoleklass - årskurs 9. På gång­avstånd finns fritidsgården Lillsjögården. I direkt anslutning till skolan ligger Odensala sportfält.

Storsjöskolan

Aktuellt just nu

Informationsmöte inför skolval

Välkommen till vår skolas informationsmöte inför val till högre årskurs. Mötet sker digitalt via Teams. Vid frågor, kontakta rektor.

Instruktion för anslutning till digitalt möte via Teams Pdf, 98.6 kB.

Skolbygget Östersund

Odensalaskolan (före detta Storsjöskolan) moderniseras och byggs ut. Hösten 2022 flyttade åk 7-9 och grundsärskolan in i de nya lokalerna. Hösten 2023 ska de sedan tidigare befintliga lokalerna vara renoverade. Då flyttar Lillsjöskolans årskurs F-6 in i skolan.

Omledning av gång- och cykeltrafik vid skolan

Från april 2021 - hösten 2023 är den ordinarie gång- och cykelvägen längs södra delen av skolan avstängd. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig grusad väg. Hänvisningar och skyddsstaket finns på plats för att säkerställa en trygg trafiksituation.

Scheman

Här kan du se några av Odensalaskolans scheman:

Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro mellan 07.30-08.00 varje från­varodag om du inte kommit överens med skolan om något annat.

Skolmåltider

Vår skolmat ska smaka gott, vara närings­riktig och tillagad på ett säkert och hållbart sätt.

Skolskjuts och ungdomskort

Elever som bor långt från skolan har rätt till skolskjuts. Dessutom har alla barn och unga mellan 6 och 19 år gratis buss­kort (ungdoms­kort).

Ledighet

Om elever vill vara ledig under ter­minen måste vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterad 2023-04-28