Elev- och föräldrainflytande

Våra elever och deras vårdnadshavare ska ha möjlighet att engagera sig och vara med och påverka skolans arbete och utveckling.

Elevinflytande

Våra elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Elevråd


Föräldrainflytande

Skolan ska se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig.

Föräldraråd

På Parkskolan har vi ett föräldraråd som träffas vid ett par tillfällen per läsår och samtalar om skolans utveckling. I rådet finns förutom en förälder från varje klass också rektor.

Det handlar om att ta till vara på en av de viktigaste resurser som skolan har, elevernas föräldrar!

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-03-23