Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Torvallaskolan

EHT består av ansvarig rektor, skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Carina Bergqvist 070-625 48 51
Specialpedagog Maria Emanuelsson 063-14 44 77
Skolkurator Hanna Forss 070-190 30 99
Skolsköterska Katarina Lindblom 063-14 44 63, 073-271 19 49
SYV Lena Andersson 063-14 44 67
Skolpsykolog Emma Knutsson 063-14 44 60
Skolläkare Anita Englund Kontaktas via skolsköterska
Beteendevetare Sara Boije 070-260 75 20
Specialpedagog Cecilia Sandell 072-555 26 57

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Drogpolicy

Torvallaskolans drogpolicyPDF

Förebyggandearbete

Torvallaskolans förebyggandearbete.PDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Plan mot kränkande behandling och diskrimineringPDF

Torvallaskolans plan mot kränkande behandling och diskrimineringPDF

Sidan uppdaterad 2018-03-06