Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Torvallaskolan

EHT består av ansvarig rektor, skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Carina Hansson 070-625 48 51
Specialpedagog Maria Emanuelsson 063-14 44 77
Skolkurator Hanna Forss 070-190 30 99
Skolsköterska Katarina Lindblom 063-14 44 63, 073-271 19 49
SYV Lena Andersson 063-14 44 67
Skolpsykolog Emma Knutsson 063-14 44 60
Skolläkare Anita Englund Kontaktas via skolsköterska
Beteendevetare Sara Boije 070-260 75 20
Specialpedagog Cecilia Sandell 072-555 26 57

Barn- och elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Barn- och elevhälsan. Enheten är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Drogpolicy

Torvallaskolans drogpolicyPDF

Förebyggandearbete

Torvallaskolans förebyggandearbete.PDF

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Plan mot kränkande behandling och diskrimineringPDF

Torvallaskolans plan mot kränkande behandling och diskrimineringPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-03-28