Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Vallaskolan arbetar med elevhälsoarbetet i enlighet med Östersunds elevhälsoplanPDF. Genom ett systematiskt samarbete mellan rektor, elevhälsopersonal, lärare och övrig personal arbetar vi för att varje elev skall må bra och ges alla möjligheter att nå sina mål.

Elevhälsoteam Vallaskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiser­ade enheten Barn- och elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor årskurserna F till 3
Maria Lundman
063-14 38 02

Rektor årskurserna 4 till 6
Peder Söderman
063-14 38 28

Rektor årskurserna 7 till 9
Linda Sundstedt
063-14 35 74

Specialpedagoger
Malin Ihrén
076-106 13 78
(förskoleklass samt årskurs 1 till 3)

Robin Grindgärds
(årskurs 4 och 6)
063-14 38 07
(årskurs 7 till 9)

Skolkuratorer
Mona Dahlin
073-275 10 42

Skolsköterskor
Helen Höglund
070-371 83 67
(tisdagar jämna veckor och torsdag udda veckor

Ulrica Sandström
063-14 38 14, 073-275 62 06
(måndag-fredag telefontid/mottagning 10 till 11)

Skolpsykolog (utredningar och konsultation)
Karin Glad

Sidan uppdaterad 2018-03-06