Om skolan

Vallaskolan är en F-9-skola och ligger cirka 45 minuters gångväg från centrala Östersund på Frösön. Skolan byggdes 1976-1978 och består av tre byggnader. Lokalerna är i ett plan och dimensionerade för cirka 550 elever. I skolans lokaler finns bibliotek och cafeteria/fritidsgård som utgör en naturlig samlingsplats för eleverna.

Vallaskolan ligger mycket vackert belägen med utsikt mot Storsjön och fjällvärden i väster. På bilden ovan kan du se skolans lokaler markerade i rött. I gult kan du se den intilliggande förskolan Önegården.

Vallaskolan är organiserad i tre skolenheter F-3, 4-6 och 7-9. Varje skolenhet har en egen rektor. Det sker ett nära samarbete mellan skolenheterna för att Vallaskolan ska kännas som en skola för våra elever. Vi har gemensamma utvecklingsområden, planer och ordningsregler.

Friluftsprofil för Vallaskolan

Målet med Vallaskolans friluftsprofil är att skapa ett livslångt intresse av rörelse och friluftsliv hos våra elever. Vi bor i en region där kunskaper i friluftsliv och rörelse medför att vi kan ta tillvara de enorma möjligheter till aktivt uteliv som Jämtland erbjuder. Bättre fysisk och psykisk hälsa och ökad livskvalitet är vad vi vill uppnå med vår profil. Under våren 2017 kommer vår plan för friluftsprofilen att revideras.

Kontakta oss

Rektorer

Årskurserna F till 3
Maria Lundman
063-14 38 02, 070-216 34 53

Berge fritidshem 076-104 53 94
Härke fritidshem 076-104 53 93
Mjälle fritidshem 076-105 37 72
Önet fritidshem 076-105 37 73

Årskurserna 4 till 6
Peder Söderman
063-14 38 28, 070-244 52 11

Årskurserna 7 till 9
Linda Sundstedt
063-14 35 74, 072-202 79 01

Expedition

Catarina Fri Östlund
Skoladminstratör
063-14 38 00

Kök

073-273 24 65

Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam hittar du på sidan Hälsa och trygghet.

Besöksadress

Önevägen 147, Frösön

Postadress

Östersunds kommun Vallaskolan 831 82 Östersund

Valla fritidsklubb

Valla fritidsgård och fritidsklubb drivs av Frösö IF och har sina lokaler på Vallaskolan.

Besöksadress
Önevägen 147
832 53 Frösön

Ni når oss på telefon 073-801 11 10, 070-283 58 11.

Fritidsledare
Fredrik Gregorsson
Tomas Kristiansson

Sidan uppdaterad 2018-01-24