Lovskola sommaren 2019

Östersunds kommun har som mål att alla elever ska gå ut årskurs 9
och vara behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Vår
erfarenhet är att lovskola är ett bra sätt för eleverna att få extra hjälp, tid och möjlighet att nå målen.

Under sommarlovet ansvarar Barn- och utbildningsförvaltningen för lovskola till elever i årskurs 8 som riskerar att inte klara målen samt till elever som gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till gymnasiet. Undervisningstiden är mellan 9.00-14.30 och du får lunch på skolan. De elever som blir antagna får meddelande om detta samt schema utsänt med post.

Lovskolan sker under veckorna 25 och 26 (17-20 juni och 24-28 juni).
Vi startar måndag 17/6 - eleverna samlas 9.00 på Östbergsskolans skolgård.
Hjärtligt välkomma alla elever!

Vad innebär lovskola för dig som elev?

Om du har missat viktiga moment, eller känner att du har svårt att nå målen (minst betyget E) i något ämne, kan lovskola vara något för dig.
När du anmäler dig kan du välja ett eller två ämnen och läsa dem koncentrerat på lovskolan.
Undervisningen sker i små grupper, så din lärare kan lägga mer tid på just dig och anpassa undervisningen individuellt för dig.
För de som går i årskurs 9 finns det möjlighet att i anslutning till lovskolan göra en prövning
och få ditt betyg ändrat, om du uppfyller kunskapskraven för detta.

Undrar du över något om lovskolan?

Tala med din handledare eller den lärare du har i de ämnen du vill läsa i lovskolan.
Du/ni kan också kontakta:
Gunilla Nolervik, 073-270 24 01, 063-14 37 57
Besöksadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Tavelbäcksvägen 2
E-post

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-02-07