Praohandledare

Vill du veta mer om dina framtida medarbetare eller vill du helt enkelt göra en insats för eleverna i årskurs åtta?

Eleverna i Östersunds kommuns grundskolor har möjlighet att göra prao (Praktisk arbetslivs­orientering) en vecka på höstterminen och en vecka på vårterminen i åk 8.
Har du möjlighet att ta emot någon eller några av praoeleverna på ditt företag?

Anmäl ditt företag att ta emot någon eller några praoelever via samverka.nu

Praoperioder

Praoperioder läsåret 2021/2022
Höstterminen 2021
VeckaSkola (antal elever)
41
Prao inställd
42
Prao inställd
43
Prao inställd
45
Prao inställd
46
Prao inställd
47
Prao inställd
48
Prao inställd
49
Prao inställd
Vårterminen 2022 - planen är preliminär
Skolorna hoppas kunna erbjuda eleverna prao under vårterminen, beroende på pandemiläget.
VeckaSkola
8Treälvsskolanplanerar att genomföra prao
9 och 11Kastalskolan planerar att genomföra prao
12
Parkskolan planerar att genomföra prao
13 och 14
Östbergsskolan planerar att genomföra prao

17 och 18

Storsjöskolan planerar att genomföra prao

19

Vallaskolan planerar att genomföra prao

20

Torvallaskolan planerar att genomföra prao

22

Lugnviksskolan planerar att genomföra prao

Fördelar med att erbjuda prao:

  • Ni får möjlighet att höja statusen och intresset för er bransch.
  • Ni får möjlighet att träffa potentiella framtida medarbetare.
  • Ni gör en god gärning genom att erbjuda eleverna praktisk erfarenhet av arbetslivet, underlättat studie- och yrkesval samt ger eleverna en ökad självkännedom.

Se en film som berättar om hur det är att vara praohandledare!

Praohandledarutbildning

Kommunen bjuder varje år in dig som är praohandledare eller praoansvarig till hand­ledar­utbildning. Vid utbildningen får du information om:

  • varför vi har prao i grundskolan
  • vad man kan tänka på i mötet med tonåringar
  • hur erfarenheterna från praon kan användas i skolarbetet
  • vad kommunen förväntar av dig som handledare
  • vad du kan förvänta dig av skolan

Du får också möjlighet att ställa frågor till kommunens praosamordnare.

Kommunens praosamordnare

För att underlätta för er som tar emot praktikanter kommer ni ha kontakt med kommunens praosamordnare som planerar praoveckorna med er. Praosamordnarna kommer även att stämma av med er kring arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderårigas arbetsmiljö. 

Vår praobank

Vi publicerar alla praoplatser i praobanken www.samverka.nu.

Eleverna loggar in i praobanken med inloggningsuppgifter de fått av sin skola för att hitta information om de praoplatser som vi erbjuder under klassens praovecka. De har även möjlighet att läsa en kort beskrivning om vad de kan få vara med om under praon.

Eleverna får därefter önska praoplatser och lägga in sina kontaktuppgifter i praobanken. När eleven blivit inbokad på en praoplats skickas en bekräftelse med viktiga kontaktuppgifter till både eleven och er som ska ta emot eleven.


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-15