Skolval till högre årskurs

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja årskurs 4, 6 och 7 och är folkbokförd i Östersunds kommun, kan behöva välja skola för ditt barn.

Bild på två elever som håller i varsin pärm och går i en skolkorridor

Foto: Göran Strand

Skolvalet till årskurs 4, 6 och 7 pågår 7‑20 februari

Under höstterminen får berörda vårdnadshavare information hemskickat om skolvalet och hur det går till. I början av februari får du inbjudan att göra skolval. Inbjudan kommer via e-post eller brev. Valet sker via e-tjänst och du som vårdnads­havare behöver e-legitimation.

Skolvalet berör elever i:

Årskurs 3 på dessa skolor

 • Arnljotskolan
 • Norra skolan
 • Storvikensskolan
 • Sörgårdsskolan

Årskurs 5 på dessa skolor

 • Böle byskola
 • Marieby skola

Årskurs 6 på dessa skolor

 • Bringåsens skola
 • Fagervallsskolan
 • Fjällängsskolan
 • Fåker skola
 • Häggenås skola
 • Lillsjöskolan
 • Mimergården
 • Orrvikens skola
 • Tavelbäcksskolan
 • Ängsmogården
 • Ångsta skola

Information om valbara skolor

Välkommen på informationsmöte!

Varje skola bjuder in till ett informationsmöte där vårdnadshavare får information om skolan och dess arbetssätt. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Alla skolors informationsmöten sker digitalt

Med anledning av den senaste tidens smittspridning sker samtliga informationsmöten digitalt via Teams.

Du kan ansluta till mötet via länk, som kommer publiceras på respektive skolas webbsida samt under skolans information nedan. Anslutningslänkar för de skolor som saknar det i dagsläget kommer inom kort.

Skolor att välja mellan & deras informationsmöten

Kastalskolan (4-9)

Informationsmöten: digitala möten 19 januari

Övrig information

Information om Kastalskolan
Kontaktuppgifter till Kastalskolan

Lugnviksskolan (F-9)

Informationsmöten: skulle skett 12 januari, men inställt på grund av missförstånd. Vårdnadshavare är varmt välkomna att kontakta rektor vid frågor/funderingar.

Övrig information

Information om Lugnviksskolan
Kontaktuppgifter till Lugnviksskolans rektor

Observera: vid ansökan till Lugnviksskolan mäts principen om relativ närhet från skolans ordinarie adress i Lugnvik - inte evakuerings­lokalerna Blomster­gården/­­­Odenslunds­­skolan.

Parkskolan (4-9)

Informationsmöten: sker digitalt 18 januari klockan 18.00.

Anslut till Parkskolans möte

Övrig information

Information om Parkskolan
Kontaktuppgifter till Parkskolans rektor

Storsjöskolan (7-9)

Informationsmöte: digitalt möte 19 januari klockan 18.00.

Anslut till Storsjöskolans möte

Övrig information

Information om Storsjöskolan
Kontaktuppgifter till Storsjöskolans rektor

Torvallaskolan (7-9)

Informationsmöte: Digitalt möte 17 januari klockan 18.00.

Anslut till Torvallaskolans möte

Övrig information

Information om Torvallaskolan
Kontaktuppgifter till Torvalllaskolan

Treälvsskolan (F-9)

Informationsmöte: Digitalt möte 18 januari klockan 18.00.

Anslut till Treälvsskolans möte

Övrig information

Information om Treälvsskolan
Kontaktuppgifter till Treälvsskolans rektor

Vallaskolan (F-9)

Informationsmöte skedde 11 januari.

Övrig information

Information om Vallaskolan
Kontaktuppgifter till Vallaskolans rektor

Östbergsskolan (4-9)

Informationsmöte: digitalt möte 17 januari klockan 18.00.

Anslut till Östbergsskolans möte

Övrig information

Information om Östbergsskolan
Kontaktuppgifter till Östbergsskolans rektor

Övriga sätt att få information

Du kan också läsa mer om skolorna på deras webbsidor, i jämförelsetjänsten eller kontakta rektor vid frågor.

Information om skolskjuts

Elever som går i grundskolan eller grundsärskolan och bor långt ifrån skolan har rätt till skolskjuts. De elever som uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka; de kommer automatiskt att bli beviljade.

Mer om kraven för skolskjuts

Skolskjuts vid val av annan skola än den närmsta

Om vårdnadshavare väljer annan skola än den närmsta till sitt barn finns däremot ingen rätt till skolskjuts. Vårdnadshavare kan i sådana fall ansöka om dispens (på grund av till exempel växelvis boende).

Observera: Om det finns vanlig linjetrafik mellan hemmet och skolan, kan eleven alltid använda sitt ungdomskort för att åka med dessa.

Regler för skolskjuts och ansökan om dispens

Ungdomskortet

Alla barn och unga mellan 6-19 år (som är folkbokförda i Östersunds kommun) får ett ungdomskort. Med ungdomskortet kan de resa gratis med Stadsbussarna, Länstrafiken och Norrtåg (inom Jämtlands län).

Mer om ungdomskort

Skolplacering/urvalsprinciper

Vid skolplacering är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnads­havaren vill att barnet ska gå. Om det finns fler sökande än platser till en skola görs urval enligt principen om relativ närhet. Denna princip ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skol­platsen.

Mer om skolplacering/principen om relativ närhet

Besked om skolplacering

Under mars månad får du besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Då skickas placerings­besked ut via e-post till de vårdnads­havare som registrerat en e‑post­adress. Om vårdnads­havaren inte registrerat en e‑post­adress kommer plats­beskedet med vanlig post. Bor vårdnads­havarna på olika adresser sänds plats­beskedet till båda adresserna.

Vid ansökan till fristående skola

Fristående skolor har en egen antagning och finns därför inte med som alternativ i kommunens skolval. Om du vill söka till en fri­stående skola kontaktar du aktuell skola. Om du erbjuds plats på en fri­stående skola och tackar ja, kontaktar du kommunens Kund­center, 063‑14 30 00. Du behöver då inte delta i kommunens skolval.

Observera: Om vårdnadshavare väljer fristående skola till sitt barn föreligger ingen rätt till skolskjuts.

Regler för skolskjuts och ansökan om dispens

Vanliga frågor om skolval

Om du inte får svar på dina frågor nedan, kontakta kommunens Kundcenter på telefon 063‑14 30 00.

Om att göra skolvalet

Hur gör jag valet?

Du som vårdnadshavare gör valet på kommunens e-tjänst som finns på kommunens webbplats. Endast en vårdnadshavare gör själva valet. Om man är två vårdnadshavare måste den andra därefter logga in och bekräfta/godkänna valet.

E-tjänsten använder funktionen e-legitimation för att säkerställa din identitet. Har du ingen e-legitimation­/bank-ID - kontakta din bank eller Skatteverket för att få en.

Om jag har problem med inlogg, vad gör jag då?

Vissa personer har haft problem att logga in via e-tjänsten. Om du får problem beror det på att du använder webbläsarna Chrome version 85 eller nyare, eller Edge version 86 eller nyare. Det finns två sätt att lösa problemet:

 • Prova logga in igen efter det första misslyckade försöket i Chrome/Edge-webbläsaren.
 • Använd en annan webbläsare (till exempel Firefox, Safari, Internet explorer)

Måste jag göra ett val?

Ja, om eleven går i någon av årskurserna som är berörda av skolvalet behöver ni göra ett val. Om du väljer att inte göra ett skolval kommer kommunen placera ditt barn på en anvisad skola med utgångs­punkt från principen om relativ närhet.

Mer om principen om relativ närhet

Om du inte vill göra ett val för att ni ska flytta från Östersunds kommun får ni gärna kontakta Kundcenter på telefon 063‑14 30 00 och informera om det så plockas ni bort från skolvalet.

Hur många alternativa skolor ska vi välja?

Vid skolvalet väljer ni tre skolor som ni rangordnar utifrån era önskemål (rangordning 1‑3).

Går det att göra valet på pappersblankett?

Nej, däremot kan du få personlig hjälp i Östersunds kommuns Kundcenter. Ta med dig en giltig id-handling.

Besöksadress och kontaktuppgifter till Kundcenter

Kan jag som vårdnadshavare ångra/ändra vårt skolval under skolvalsperioden?

Ja, du kan göra om eller komplettera valet i kommunens e-tjänst innan skolvalet stänger.

Ångra/ändra skolvalet

Om vårdnadshavare ska välja en skola utanför Östersunds kommun, ska valet göras i e-tjänsten i Östersunds kommun?

Nej, kommunens e-tjänst gäller endast kommunala skolor inom Östersunds kommun. De som inte önskar delta i kommunens skolval, kontaktar Kundcenter, 063-14 30 00, för att bli borttagen från valet.

Om jag inte är nöjd med den placering mitt barn fått, kan jag göra ett skolbyte?

Ja, du kan ansöka om att byta skola. Du kan inte göra ett nytt skolval eftersom skolvals­perioden är över, istället behöver du göra ett skolbyte.

Skolbyte

Principer/frågor om placering

Vad händer om det är fler sökande än antalet platser till en skola?

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande sker ett urval enligt principen om relativ närhet. Det innebär att plats ges till den/de elever som förlorar mest på att inte få platsen.

Principen om relativ närhet

Gäller först till kvarn när valet öppnar?

Nej, först till kvarn gäller inte. Eleverna placeras först efter att skolvalet är avslutat. Placering sker utifrån principen om "principen om relativ närhet".

Principen om relativ närhet

Om två vårdnadshavare inte är överens om skolplacering och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder, vad händer?

Valet av skolplats bygger på att vårdnads­havare är, eller blir överens. I de fall vårdnads­havarna inte är överens och den ena vårdnads­havaren är boende­förälder (där barnet stadig­varande bor/är folkbok­förd) kan boende­föräldern välja skolplats utan att den andra vårdnads­havaren godkänner valet.

Om barn bor växelvis hos separerade vårdnads­havare och den ena vårdnads­havaren väljer att inte godkänna skolvalet, vad händer?

Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registreras krävs att den andra vårdnads­havaren godkänner valet. En vårdnads­havare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnads­havaren vet om det.

Om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet och den ene vårdnads­havaren inte god­känner valet gör kommunen en placering med utgångs­punkt från elevens folk­bok­förings­­adress och principen om relativ närhet.

Mer om principen om relativ närhet

Övriga frågor

Var finns mer information om de skolor som går att välja mellan?

Alla skolor har varsin sida på www.ostersund.se där du kan läsa mer om varje skola.

Information om kommunens grundskolor

Vår familj har skyddad identitet (sekretessmarkering), hur gör jag valet?

Har du skyddad adress (så kallad sekretess­markering) kan du inte göra valet via e‑tjänsten. Kontakta Kundcenter (063–14 30 00) för mer information.

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahands­alternativ genom taktikval?

Nej, det går inte att göra taktikval. När det gäller de kommunala grund­skolorna är det respektive elevs förut­sättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahands­valet genom att välja en skola långt bort som andrahands­alternativ.

Mer om principen för relativ närhet

Kan vårdnadshavare i annan kommun välja skola i Östersunds kommun?

Ja, även boende utanför Östersunds kommun kan ansöka om plats i kommunens skolor via e-tjänsten. Efter det att skolvalsperioden är slut erbjuds placering i mån av plats.

Vad gör vi om vi vill byta skola trots att vi inte omfattas av det här valet?

Omfattas ni inte av valet men önskar byta skola för ert barn gör ni det genom att ansöka om skolbyte i kommunens e-tjänst.

Ansök om skolbyte

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-19