Regionalt resurscentrum

Östersunds kommun har under de senaste fyra åren bedrivit Toleransprojekt (TP) inom ramen för Barn- och utbildningsförvaltningen. I december 2017 skrevs ett samarbetsavtal med Segerstedtsinstitutet vid Göteborgsuniversitet (SI). SI verkar som nationellt resurscentrum för Toleransprojekt runt om i Sverige och har i uppdrag att verka för spridning av TP i landet.

Genom samarbetsavtalet mellan Östersunds kommun och SI så tar Östersunds kommun över ansvaret för spridning av TP i Region J/H och ska fungera som ett regionalt resurscentrum. Som del i det ansvaret ska Östersunds kommun vara aktiva i arbetet för att sprida TP till fler kommuner i regionen. På olika sätt ska Östersunds kommun vara intresserade kommuner behälpliga i start och drift av eget Toleransprojekt.

Personal från Östersund kan till exempel:

  • På plats handleda personal i metodfrågor, pedagogiska eller didaktiska frågor knutna till TP
  • Ta emot besök från andra kommuners personal i avsikt att förmedla förståelse för hur man driver TP
  • Arrangera nätverksträffar för personal från andra kommuner för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Stödja och handleda andra kommuners personal i samband med planering och genomförandet av den exkursionsresa till Polen som är en integrerad del i toleranskursen.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-09-10