Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Östersunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i både offentlig och privat verksamhet.

Nivån för Östersunds kommun interkommunala ersättning bygger på skolpengen och är baserad på principen ”Bidrag på lika villkor”.

Fritidshem

Fritidshem årskurs F-3: 28 602 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Fritidshem för särskoleelev 6-12 år: 104 631 kr/år (föräldraavgift avdragen)

I belopp för fritidshem årskurs F-3 ingår administration med 3 procent.

Förskola

Förskola 0-2 år: 134 258 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Förskola 3-5 år: 123 792 kr/år (föräldraavgift avdragen)

I samtliga belopp för förskola ingår administration med 3 procent.

Grundskola

Årskurs F-3: 79 658 kr/år
Årskurs 4-6: 81 552 kr/år
Årskurs 7-9: 88 314 kr/år

(exklusive eventuella kostnader för barn i behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning)

I samtliga belopp för grundskola ingår administration med 3 procent.

Grundsärskola (inklusive fritidshem och LSS)

Årskurs 1-10, nivå 1: 389 518 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 2: 548 017 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 3: 702 022 kr/år
Fritidshem: 104 631 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Tillsyn över 12 års enligt LSS: 134 963 kr/år

Vid individuella lösningar som kräver extraordinära insatser kan särskild överenskommelse göras.

Gymnasium

Information om interkommunal ersättning för gymnasiet finns på Jämtlands Gymnasieförbunds webbsida:

IKE och bidrag (Jämtlands Gymnasieförbund)

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-14