Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Östersunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.

Nivån för Östersunds kommun interkommunala ersättning bygger på skolpengen för 2018 och är baserad på principen ”Bidrag på lika villkor”.

Fritidshem

Fritidshem Årskurs F-3 28 921 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Förskola

Förskola 0-2 år 127 853 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Förskola 3-5 år 118 260 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Grundskola

Årskurs F-3 74 784 kr/år
Årskurs 4-5 80 088 kr/år
Årskurs 6 82 121 kr/år
Årskurs 7-9 86 390 kr/år

(Exklusive eventuella kostnader för barn i behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning)

Grundsärskola (inklusive fritidshem och LSS)

Årskurs 1-10, nivå 1 365 617 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 2 514 391 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 3 658 947 kr/år
Fritidshem 98 211 kr/år
Tillsyn över 12 års enligt LSS 126 682 kr/år

Vid individuella lösningar som kräver extraordinära insatser kan särskild överenskommelse göras.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-08-22