Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Östersunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.

Nivån för Östersunds kommun interkommunala ersättning bygger på skolpengen för 2019 och är baserad på principen ”Bidrag på lika villkor”.

Fritidshem

Fritidshem Årskurs F-3 (4) 27 443 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Fritidshem för särskoleelev 6-12 år - se nedan under Grundsärskola

Förskola

Förskola 1-2 år 130 129 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Förskola 3-5 år 119 960 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Grundskola

Årskurs F-5 75 359 kr/år
Årskurs 6 79 114 kr/år
Årskurs 7-9 85 310 kr/år

(Exklusive eventuella kostnader för barn i behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning)

Grundsärskola (inklusive fritidshem och LSS)

Årskurs 1-10, nivå 1 372 564 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 2 524 165 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 3 671 467 kr/år
Fritidshem 100 077 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Tillsyn över 12 års enligt LSS 129 089 kr/år

Vid individuella lösningar som kräver extraordinära insatser kan särskild överenskommelse göras.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-02