Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Östersunds kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.

Nivån för Östersunds kommun interkommunala ersättning bygger på skolpengen för 2020 och är baserad på principen ”Bidrag på lika villkor”.

Fritidshem

Fritidshem årskurs F-3 (4): 25 979 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Fritidshem för särskoleelev 6-12 år: 102 379 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Förskola

Förskola 0-2 år: 127 081 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Förskola 3-5 år: 116 915 kr/år (föräldraavgift avdragen)

Grundskola

Årskurs F-5: 76 223 kr/år
Årskurs 6: 78 073 kr/år
Årskurs 7-9: 84 675 kr/år

(exklusive eventuella kostnader för barn i behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning)

Grundsärskola (inklusive fritidshem och LSS)

Årskurs 1-10, nivå 1: 381 133 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 2: 536 220 kr/år
Årskurs 1-10, nivå 3: 686 910 kr/år
Fritidshem: 102 379 kr/år (föräldraavgift avdragen)
Tillsyn över 12 års enligt LSS: 132 058 kr/år

Vid individuella lösningar som kräver extraordinära insatser kan särskild överenskommelse göras.

Gymnasium

Information om interkommunal ersättning för gymnasiet finns på Jämtlands Gymnasieförbunds webbsida:

IKE och bidrag (Jämtlands Gymnasieförbund)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-14