Lärarpriset

Bildmontage, skolelev med lärare i undervisning och barn i lek med personal i förskola

Östersunds kommuns lärarpris riktar sig till lärare och arbetslag inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden, både kommunala och fristående.

Syftet med priset är att uppmärksamma lärare och arbetslag, som genom nytänkande och kreativitet i sitt pedagogiska arbete bidrar till att ge varje barn och elev bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Priset består av ett grupp- och ett enskilt pris på vardera 10 000 kronor. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom området.

Sandra Göransson, Parkskolan och Östbergsskolans studiegård tilldelades Lärarpriset 2019

Kriterier Skola

 • Väcka nyfikenhet och engagera
 • Skapa ett tryggt klimat för lärande
 • Utmana och ge självförtroende
 • Får skolan att utvecklas

Kriterier förskola

 • Utmana och stimulera barns utveckling och lärande
 • Interagera och vara närvarande med barnen
 • Barns inflytande i utbildningen
 • Bemötande och samarbete med föräldrar

Nominera till priset kan:

 • Chefer
 • Elevråd
 • Kollegor

Juryn består av:

 • Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
 • Förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
 • Facklig representant
 • Tjänsteperson från Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Två representanter från elevråd

Fotnot: Beslut om att inrätta Lärarpriset togs i Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13, § 50 Dnr 1136-2016

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-14