Lärarpriset

Bildmontage, skolelev med lärare i undervisning och barn i lek med personal i förskola

Nominera din kandidat senast 15 oktober!

Chefer och kollegor inom förskola och skola samt elevråd kan nominera till priset.
Du nominerar din kandidat via detta formulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Juryn (se nedan) väljer ut fem kandidater bland de nominerade och Barn- och utbildningsnämnden utser pristagare den 20 november 2019.
Priset delas ut i samband med Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2019.

Östersunds kommuns lärarpris riktar sig till lärare och arbetslag inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden, både kommunala och fristående.

Syftet med priset är att uppmärksamma lärare och arbetslag, som genom nytänkande och kreativitet i sitt pedagogiska arbete bidrar till att ge varje barn och elev bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Priset består av ett grupp- och ett enskilt pris på vardera 10 000 kronor. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom området.

Kriterier Skola

 • Väcka nyfikenhet och engagera
 • Skapa ett tryggt klimat för lärande
 • Utmana och ge självförtroende
 • Får skolan att utvecklas

Kriterier förskola

 • Utmana och stimulera barns utveckling och lärande
 • Interagera och vara närvarande med barnen
 • Barns inflytande i utbildningen
 • Bemötande och samarbete med föräldrar

Nominera till priset kan:

 • Chefer
 • Elevråd
 • Kollegor

Juryn består av:

 • Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
 • Förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
 • Facklig representant
 • Tjänsteperson från Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Två representanter från elevråd

Fotnot: Beslut om att inrätta Lärarpriset togs i Barn-och utbildningsnämnden 2017-06-13, § 50 Dnr 1136-2016

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-08-29