Modersmål

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Modersmålsverksamhet i Östersunds kommun

Enheten modersmål ansvarar för modersmålsundervisning i kommunal/fristående förskoleklass/grundskola och grundsärskola och modersmålsstöd i förskola för nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani-chib och samiska).

Du ansöker om/säger upp modersmålsundervisning och modersmålsstöd på särskild blankett - se faktarutorna nedan.

Modersmålsundervisning i kommunal/fristående förskoleklass/grundskola och grundsärskola

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att den får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska bidra till att eleven erövrar kunskaper om modersmålets uppbygg­nad och blir medveten om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Du ansöker om/säger upp modersmålsundervisning på särskild blankett i vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Modersmålsstöd i förskola för nationella minoritetsspråk

Förskolan ska medverka till att barn med nationellt minoritetsspråk får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Detta sker genom modersmålsstöd.

Du ansöker om/säger upp modersmålsstöd på särskild blankett i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undrar du över något om modersmålsverksamheten i Östersunds kommun?

Tag kontakt med din skolas expedition (skoladministratör) eller kommunens Kundcenter, 063-14 30 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-07-15