Skolbygget: Häggenås skola och Skogsgläntans förskola

Bild på Häggensåsskolan - en stor tegelbyggnad på två våningar

Vi bygger ut och bygger om Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Det här ska vi göra

Skolbyggnaden byggs om i mindre omfattning. Här återställer/behåller vi ursprunglig rumsindelning i stor utsträckning.

I angränsade byggnader gör vi en total ombyggnad som ska rymma förskola, slöjdsalar och tillagningskök. Vi bygger ihop befintliga byggnader med en länk, som kommer att innehålla matsal, bibliotek och personaladministration.

Mindre tillbyggnader med nya entréer planeras för både skol- och förskolebyggnad. Vi kommer också att se över hela fastigheten med ny hämta/lämna-zon, parkeringsutredning och ny lekmiljö.

Skolan kommer efter renoveringen kunna ta emot 150 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Förskolan Skogsgläntan ska kunna ta emot ungefär 70 barn fördelat på fyra avdelningar med två hemvisten.

När

Hösten 2025 börjar entreprenören förbereda och planera bygget. Beräknad byggstart är vid årsskiftet 2025/2026. I samband med det flyttar förskolan Skogsgläntan till tillfälliga lokaler. Skolan evakuerar under sommaren 2026.

Vi räknar därefter med ett års ombyggnation vilket innebär att förskolebarn och skolelever kan flytta in i sina nya fina lokaler vid höstterminen 2027.

Varför

Ombyggnaden behövs för att uppfylla kraven på god lär- och arbetsmiljö på Häggenås skola och Skogsgläntans förskola.

Så påverkas elever och personal

Barnen och eleverna kommer att få sin undervisning i andra lokaler under byggtiden. I dagsläget är det oklart var.

Så ska det se ut

Ritning över exteriör

Planritning

Sidan uppdaterad 2024-05-28