Skolbygget: Lugnviksskolan - Sjöängen

Lugnviksskolan moderniseras och byggs ut - Sjöängen renoveras och blir renodlad förskola.

Skiss över exteriör på Lugnviksskolan

Skiss över hur Lugnviksskolan kommer att se ut efter ombyggnation

Ombyggnaden av Lugnvik och Sjöängen är omfattande. Sommaren 2021 startade arbetet som innebär en total omvandling av båda byggnaderna. Allt utom stomme rivs och ersätts med nytt. Lugnviksskolan får också en tillbyggd övervåning för de äldre eleverna. Utemiljön med tillhörande områden för ”hämta och lämna” moderniseras och förbättras.

Alla tekniska installationer (vatten, värme, sanitet, el, med mera) blir nya för att uppfylla dagens krav på energi- och miljöprestanda. Sporthallen omfattas inte av renoveringen men kommer inte vara tillgänglig under byggtiden eftersom den är del av entreprenörens arbetsområde.

Efter ombyggnaden kommer Lugnviksskolan att ha plats för cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs nio, medan Sjöängen blir en renodlad förskola för cirka 120 barn.

När ska bygget genomföras?

Byggprocessen startade sommaren 2021 och både skola och förskola ska stå färdiga för inflytt till hösten 2023. I juni 2022 gick bygget enligt tidsplan, se bilder därifrån nedan.

Hur påverkas elever och personal?

Personal och elever kan inte vara kvar i lokalerna under byggtiden. Verksamheten har flyttat till ersättningslokaler under läsåren 2021/22 och 2022/23. Det är cirka 400 elever och personal på Lugnviksskolan som berörs, och likaså tre avdelningar på Sjöängens förskola.

  • Sjöängens förskola flyttar till Lövsta förskola på Frösön
  • Årskurs F-3 flyttar till Lugnviksskolan Mariavägen (f.d. Odenslundsskolan)
  • Årskurs 4-9 samt grundsärskolans årskurs 7-9 flyttar till Lugnviksskolan Stadionvägen (Blomstergården)

Från bygg och stök – till en bättre skola

Upprustning av Lugnviksskolan har diskuterats länge och det är roligt att vi nu befinner oss i genomförandet. Genom att modernisera och skapa ändamålsenliga lokaler skapar vi förutsättningar för god arbetsmiljö och bättre lärande.

När allt är färdigt kommer barnen i Lugnvik att ha riktigt fina skolmiljöer, från förskoleålder och hela vägen upp till nian.

Sidan uppdaterad 2022-10-10