Skolbygget: Lugnviksskolan - Sjöängen

Lugnviksskolan moderniseras och byggs ut - Sjöängen renoveras och blir renodlad förskola.

Skiss över exteriör på Lugnviksskolan

Skiss över hur Lugnviksskolan kommer att se ut efter ombyggnation

Ombyggnaden av Lugnvik och Sjöängen är omfattande. Sommaren 2021 startade arbetet som innebär en total omvandling av båda byggnaderna. Allt utom stomme rivs och ersätts med nytt. Lugnviksskolan får också en tillbyggd övervåning för de äldre eleverna. Utemiljön med tillhörande områden för ”hämta och lämna” moderniseras och förbättras.

Alla tekniska installationer (vatten, värme, sanitet, el, med mera) blir nya för att uppfylla dagens krav på energi- och miljöprestanda. Sporthallen omfattas inte av renoveringen men kommer inte vara tillgänglig under byggtiden eftersom den är del av entreprenörens arbetsområde.

Efter ombyggnaden kommer Lugnviksskolan att ha plats för cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs nio, medan Sjöängen blir en renodlad förskola för cirka 120 barn.

När ska bygget genomföras?

Byggprocessen startade sommaren 2021 och både skola och förskola ska stå färdiga för inflytt till hösten 2023. Nu under våren och sommaren 2023 håller Lugnviksskolan på att färdigställas efter två år av omfattande renovering.

Nedan kan du se hur bygget såg ut juni 2022.

Hur påverkas elever och personal?

Personal och elever kan inte vara kvar i lokalerna under byggtiden. Verksamheten har flyttat till ersättningslokaler under läsåren 2021/22 och 2022/23. Det är cirka 400 elever och personal på Lugnviksskolan som berörs, och likaså tre avdelningar på Sjöängens förskola.

  • Sjöängens förskola flyttar till Lövsta förskola på Frösön
  • Årskurs F-3 flyttar till Lugnviksskolan Mariavägen (f.d. Odenslundsskolan)
  • Årskurs 4-9 samt grundsärskolans årskurs 7-9 flyttar till Lugnviksskolan Stadionvägen (Blomstergården)

Från bygg och stök – till en bättre skola

Upprustning av Lugnviksskolan har diskuterats länge och det är roligt att vi nu befinner oss i genomförandet. Genom att modernisera och skapa ändamålsenliga lokaler skapar vi förutsättningar för god arbetsmiljö och bättre lärande.

Utemiljö och konst

Utemiljön kommer också att moderniseras. Här kommer de fasta lekredskap och uteleksaker som finns på den tillfälliga skolan på Blomstergården att flyttas. Konst kommer också finnas på skolgården som ska vara inbjudande till häng med sittplatser.

Status just nu!

Just nu arbetas det med ytskikt på skolan. Bland annat är det golv som läggs och panel som spikas. Inner taket läggs på plats och det målas. Än så länge är det ingen inredning på plats. Detta håller på att upphandlas och ska beställas till såväl klassrum som bibliotek och matsal med mera.

När allt är färdigt kommer barnen i Lugnvik att ha riktigt fina skolmiljöer, från förskoleålder och hela vägen upp till nian.

Hur bygget ser ut februari 2023

Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan och tilltänkta ytskikt
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.

Hur bygget ser ut maj 2023

Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Bild föreställande nuvarande byggprocess på Lungvikskolan.
Sidan uppdaterad 2023-06-09