Skolbygget: Luktärtans förskola

Nya lokaler för Luktärtans förskola.

Konceptbild över Luktärtans förskola

Konceptbild för Luktärtans förskola: färger och detaljer kan skilja sig från den färdiga byggnaden

Det här ska vi göra

Skolbygget skapar nya lokaler för Luktärtans förskola i Odensala. Den nya fastigheten uppförs som en så kallad SKR-förskola. Bakom utformningen står Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som låtit upphandla ett koncept och ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader.

För Östersund innebär det en kortare byggtid och att vi kan hålla priset på en rimlig nivå, samtidigt som vi får en högkvalitativ förskolemiljö som är noga genomtänkt både ur barnperspektiv och ur pedagogernas synvinkel.

Två förskolor blir en

De nya lokalerna för Luktärtan förskola byggs i två plan som rymmer sex avdelningar och 108 barn. Ytorna blir dubbelt så stora som den befintliga byggnaden, så här finns plats både för Luktärtans nuvarande verksamhet och barngrupperna från Lillgårdens förskola.

Entréerna är centralt placerade, tillsammans med gemensamhetsutrymmen och kök. På övervåningen finns lekytor med en ljusgård där ljuset följer trappan till nedervåningen. Rumsplaneringen är anpassad för att ge en mångsidig pedagogisk miljö som stimulerar både till aktivitet och lek i vissa delar, och till lugnare tempo i andra.

Ytskikt och material är noga utvalda för att ge en giftfri inomhusmiljö och hela byggnaden är utformad i nivå med byggstandarden Miljöbyggnad Silver för att leva upp till samtida energikrav.

Den nya fastigheten placeras intill nuvarande förskolebyggnad, som sedan monteras ner när nya Luktärtan är färdigställd.

När ska bygget genomföras?

Planen är att bygget ska dra i gång under våren 2022 och förberedelserna pågår för fullt. Den nya förskolan ska vara inflyttningsklar hösten 2023.

Hur påverkas barn och personal?

Verksamheten i nuvarande förskolelokaler fortsätter som vanligt under byggtiden. På så sätt undviker vi en evakuering till ersättningslokaler, med därtill hörande effekter på familjers och pedagogers vardagspussel. Samtidigt innebär det att utemiljön påverkas när delar av gården stängs av och hägnas in.

Vi lägger naturligtvis största vikt vid att upprätthålla säkerheten vid förskolan och genomförandet av bygget planeras noggrant för att minimera störningar. Bland annat ser vi över och utvärderar olika infartsalternativ inför byggstart, allt för att separera förskolans hämta/lämna-zon från byggtrafik.

Från nergånget och slitet – till toppmodernt och fräscht

Lagom till hösten 2023 ska den nya förskolan stå färdig och välkomna barn och pedagoger med ljusa, vackra och ändamålsenliga lokaler. Under hösten gör vi även det slutliga arbetet på gården för att erbjuda varierade och stimulerande lekmiljöer utomhus. Vi ser också över trafikmiljöer och flöden för att det ska fungera i vardagslogistiken.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-11-01