Skolbygget: Norra skolan

Större klassrum med bättre ventilation. Det är förslaget som Barn- och utbildnings­nämnden lämnat över till Kommunfullmäktige. I juni 2024 ska Kommun­fullmäktige slutligt besluta om kommunen säger ja eller nej till förslaget om att renovera skolan för att förbättra ventilationen.

Aktuellt just nu

Kommunfullmäktige ska säga ja eller nej till förslaget den 17 juni.

Handlingar till Kommunfullmäktige

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att skolan ska byggas om för att få större klassrum med bättre ventilation. Varje klassrum ska enligt förslaget rymma 25 elever och lärare.

I samband med ombyggnationen föreslås köket flytta ut från skolbyggnaden, in till den angränsande byggnaden som kallas Slöjdhuset. Där planerar vi bygga ett tillagningskök med matsal samt ett kapprum och toaletter.

De ytor som blir kvar i skolbyggnaden ska rymma andra funktioner som elevhälsa, skolbibliotek och fritidshem.

När

Om kommunfullmäktige säger ja till förslaget kommer bygget starta vid årsskiftet 2024/2025 och vara klart till sommaren 2025.

Varför

Skolan behöver kunna ta emot minst 25 elever och personal i varje klassrum för att alla barn som har behov av en plats på skolan ska rymmas i lokalerna. Idag kan maximalt 17 personer vara i varje klassrum samtidigt för att luften ska räcka till.

Så påverkas elever och personal

Under tiden som bygget pågår kommer skolverksamheten flytta upp till Körfältsskolan.

Sidan uppdaterad 2024-06-13