Skolbygget: Odensalaskolan

Odensalaskolan (före detta Storsjöskolan) moderniseras och byggs ut. Läs mer om arbetet och se bilder av de nya byggnader som står klara från hösten 2022.

Skiss av exteriör miljö på Odensalaskolan

Välkommen till Odensalaskolan!

Från och med skolstarten höstterminen 2022 står Odensalaskolan redo att ta emot elever och personal. Grundsärskolans fritids öppnade vecka 33 och vid skolstarten i slutet vecka 34 står de nya byggnaderna klara att ta emot elever i grundsärskolan och grundskolans årskurser 7–9.

Hösten 2023 när de befintliga byggnaderna är renoverade, flyttar Lillsjöskolans årskurs F-6 in i de renoverade lokalerna. Skolan har då plats för cirka 750 elever från förskoleklass till årskurs nio, samt grundsärskolan. Den tidigare Storsjöskolan hade plats för cirka 280 elever.

Det här har vi gjort

Ombyggnaden på Odensalaskolan har inneburit flera förändringar. Bland annat har vi;

 • byggt ut sporthallen.
 • förbättrat utemiljön.
 • skapat en ny byggnad som rymmer årskurs 7-9, grundsärskola samt kök och matsal.
 • uppfört en mellanbyggnad mellan den befintliga skolbyggnaden, sporthallen och den nya byggnaden. Den fungerar som entré och nav med uppehållsrum och fritidsverksamhet.
 • sänkt hastigheten runt skolan från 40 till 30 km/h

Det här återstår

 • bygga om trafikmiljön för att prioritera gång-/cykeltrafik samt kollektivtrafik.
 • göra om rumsfördelningen helt i befintliga byggnader. Alla delar i skolan ska kunna nås utan att man behöver gå utomhus

Luft och ljus

Bilderna av navet och matsalen ger en känsla av ljuset och rymden som präglar Odensalaskolan.

Bilden visar en ljust beige trappa. Trappan breddas av ett stort område i samma färg med avsatser där man kan sitta. Det hela ger intryck av en bred trappa som binder ihop de två våningarna. I övervåningen finns fönster som förstärker känslan av ljus och rymd på båda våningsplanen.

Navet.

Matsalen med beige golv och vägg som övergår i grått längre upp. Det är mycket högt i tak. Flera fönster nära taket förstärker känslan av ljus och rymd.

Matsalen. Klicka på bilden så förstoras den.

Så här blev det

Här kan du ta del av fler bilder från det färdiga resultatet:

Hur påverkas elever och personal?

Arbetet med att renovera de befintliga lokalerna pågår fram till hösten 2023. Det blir därför fortsatt en del störningar.

Vi ska göra allt vi kan för att upprätthålla en fungerande och säker skolmiljö. Det kommer att bli en del tung trafik under byggtiden. Vi ber om ursäkt på förhand för den olägenhet som det kan skapa. Givetvis har vi mycket noggrann planering för att upprätthålla säkerheten samt för att minimera störningar, både för skolverksamheten och kringliggande fastigheter.

Aktuellt just nu

Tidplan slutskede av byggprojekt

Tidslinje odensalaskolan: Mars-april: byggproduktion. April- mitten av maj:städning. Mitten av maj-juni: besiktning. Juni-mitten av augusti: markarbeten.

Trafiken vid skolan läsåret 2022-2023

Det kommer fortsatt att förekomma byggtrafik runt om skolan. Tillfällig väg norr om Storsjöskolan är endast tillgänglig för Byggtrafik. Var uppmärksam på skyltning och var beredd på att förändringar kan ske. Se kartan längre ned på sidan.

Hämta och lämna

 • Längs med Idrottsvägen med infart närmast skolan finns en hämta/lämnazon samt
  reserverade parkeringar anpassade för skolans taxibilar.
 • Tidigare personalparkeringen med infart från Lillsjövägen får nyttjas som
  hämta/lämnazon för högstadiet (grundskolan).
 • Idrottsvägen är öppen för hämtning och lämning för grundsärskolan.

Vi uppmanar föräldrar att undvika lämna sina skolelever med bil! Detta då vi
fortsatt har en byggarbetsplats inom området och saknar färdiga lösningar för
trafiken. Vi önskar så lite trafik som möjligt

Du som cyklar

 • Gång och cykelväg får nyttjas för att komma till skolan.
 • Tillfälliga gång- och cykelvägar är möjliga att nyttja.
 • Du kan ställa din cykel vid de tillfälliga lokalerna nära grundskolans huvudentré

Informationsbrev

Sidan uppdaterad 2023-03-09