Ny hämta/lämna-zon vid Odensalaskolan

I samband med att vi renoverer och bygger ut Odensalaskolan, bygger vi också en ny zon där man kan hämta och lämna sina skolbarn.

Förstora bilden

Cirkeln visar området där vi bygger om. Klicka på bilden så förstoras den.

Det här ska vi göra

En hämta/lämna-zon ska skapas efter Lillsjövägen för skolbarnen som ska till Odensalaskolan. Zonen blir 60 meter lång.

För att bereda plats för det så kommer Lillsjövägen att flyttas några meter norrut närmare bostadsområdet. I samband med arbetet för att flytta väg och skapa den nya zonen passar vi på att renovera och flytta fjärrvärme, el och dagvattenledningar till nya lägen.

Varför?

Skolan har ett krav på sig att säkerställa att vårdnadshavare kan hämta och lämna sina barn på ett säkert och betryggande sätt. Det innebär att vi ska se till att skolbarn inte i onödan hamnar i korsande flöden mot exempelvis vägar och varutransporter.

När?

Byggtid blir under våren och sommaren 2023 - från vecka 18 fram till omkring vecka 32. Vi uppdaterar sidan med mer exakt tid.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Det blir begränsad framkomlighet under byggtiden på den del av Lillsjövägen som passerar Odensalaskolan - se kartan här ovanför. Men vi stänger inte av vägen, så det blir inte aktuellt med någon omfattande omledning av trafiken.

Tidvis kommer trafiken på Björnbärsvägen att ledas om på tillfälliga byggvägar.

Sidan uppdaterad 2023-04-18