Skolbygget: Parkskolan

Parkskolan byggs om och till.

bilden beskriver hur Parkskolans nya fasad kommer se ut. Fasaden består av block i tre olika jordiga nyanser. 

Skiss över hur Parkskolans nya tillbyggnad kommer se ut.

Från och med hösten 2021 blir Parkskolan en 4-9-skola och anpassningar av skollokaler och utemiljöer pågår för fullt. Allt för att den nya delen av skolan, befintliga byggnader och skolgården ska stå färdiga inför skolstarten i augusti.

Nya skollokaler byggs till

De nya skolbyggnaderna uppförs som pre-fabricerade moduler för permanent användning på plats. Byggnadsdelarna levereras i maj och juni för att monteras ihop och anpassas under sommaren, både ut- och invändigt. Den nya delen av Parkskolan ska härbärgera klassrum och lokaler för fritidsverksamhet för årskurserna 4-6. Här kommer det också finnas arbetsrum och omklädningsrum för personal.

Uppfräschning av befintliga lokaler

Samtidigt pågår en uppfräschning av befintliga skollokaler. Bland annat målas alla hemklassrum och grupprum i huvudbyggnaden om, och nya innertak och takbelysning sätts in. Toaletter på plan två målas om och flera korridorer får nya tak och ny, bättre belysning. Samtidigt byggs matsal och musiksal om.

Ombyggnad av skolgård och ny infart

Utomhus sker det mesta av arbetet under sommarlovet, då skolgården görs om för att få fler sittplatser, gungor, hinderbana, en multiarena och annan utrustning, allt för att passa rastverksamhet för de olika årskurserna. Elever från Parkskolan, Norra skolan och Odenslundskolan har fått komma med önskemål och synpunkter, och dessa idéer ligger till grund för planeringen av skolgården.

Utöver detta skapas även en ny infart med plats för att hämta och lämna, samt en ny parkering på framsidan av skolan, mot Krondikesvägen.

Allt arbete går enligt tidsplan och när allt står klart i slutet av sommaren kommer barn och personal på Parkskolan ha en upprustad och fin arbetsmiljö.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-06-17