Skolbygget: Parkskolan

Nu är bygget av Parkskolan klart. Den nya skoldelen smälter fint ihop med den äldre byggnaden. Inomhusmiljön är ljusare och fräschare, och ljudnivån inomhus är mer dämpad. Skolgården har nu både multiarena och lekytor.

Översiktsbild på den upprustade skolgården, med själva skolbyggnaden med ny fasad i bakgrunden.

Nya skollokaler

I den nya delen av Parkskolan finns:

  • Klassrum för åk 4-6
  • Lokaler för fritidsverksamhet
  • Arbetsrum och omklädningsrum för personal

Uppfräschning av befintliga lokaler

De sedan tidigare befintliga skollokalerna har fått en uppfräschning:

  • Alla hemklassrum och grupprum har målats om och fått nya innertak och takbelysning
  • Några av toaletterna har renoverats
  • Flera korridorer har fått nya innertak och ny, bättre belysning
  • Matsalen och musiksalen har byggts om

Större skolgård med nya ytor för lek

Skolgården har fått nya lekytor med klättertorn, hinderbana, studsmatta och kompisgunga. Det finns även en multiarena för olika typer av bollspel. En av tidigare tre beachvolleyplaner finns kvar, och det finns också pingisbord och en basketkorg.

Förbättrad trafiksituation runt skolan

Genom att huvudentrén är tillgänglighets­anpassad och flyttad mot Krondikes­vägen, har trafiken på skolgården minskat rejält.

Vid skolans huvudentré, finns även hämta-och-lämna-zon och parkering för besökare och personal.

Bildspel från skolan

Sidan uppdaterad 2022-12-05