Skolbygget: Storsjöskolan

Storsjöskolan moderniseras och byggs ut.

Skiss av exteriör miljö på Storsjöskolan

Skiss över hur Storsjöskolan kommer att se ut efter ombyggnation

Aktuellt just nu

Omledning av gång- och cykeltrafik vid skolan

Från april 2021 - hösten 2023 är den ordinarie gång- och cykelvägen avstängd. Gående och cyklister hänvisas till tillfällig grusad väg. Hänvisningar och skyddsstaket finns på plats för att säkerställa en trygg trafiksituation.

Under byggtiden kommer det att förekomma en del oväsen inne på arbetsområdet. Vi ber om ursäkt och hoppas på din förståelse.

Mer information om omledningen av gång- och cykeltrafik

Det här ska vi göra

Ombyggnaden på Storsjöskolan innebär flera förändringar. Bland annat ska sporthallen byggas ut, utemiljön förbättras och det blir en helt ny byggnad som ska rymma årskurs 7-9, grundsärskola samt kök och matsal. Mellan den befintliga skolbyggnaden, sporthallen och den nya byggnaden planeras en mellanbyggnad som fungerar som entré och nav med uppehållsrum och fritidsverksamhet.

Rumsfördelningen görs om helt i befintliga byggnader och hela skolan planeras så att alla delar ska kunna nås utan att man behöver gå utomhus. Trafikmiljön byggs också om för att prioritera gång-/cykeltrafik samt kollektivtrafik, och hastigheten runt skolan sänks från 40 till 30 km/h.

Välkommen till Odensalaskolan!

Den nya skolan får namnet Odensalaskolan och ska vara inflyttningsklar hösten 2024. Skolan kommer då att ha plats för cirka 750 elever från förskoleklass till årskurs nio, samt grundsärskolan. Idag har skolan 360 elever.

När ska bygget genomföras?

Sommaren 2020 slutfördes en upphandling av byggentreprenör, valet föll på det norsk-svenska företaget HENT med gedigen erfarenhet av att driva liknande byggprojekt, både skolor och andra offentliga byggnader. I mitten av februari 2021 tas det första spadtaget för byggprojektet och den nya skoldelen ska vara inflyttningsklar hösten 2022. Därefter påbörjas renoveringen av de äldre byggnaderna, och allt ska vara färdigt för inflyttning vid terminsstart hösten 2024.

Hur påverkas elever och personal?

Fram till hösten 2022, medan uppförandet av den nya skolbyggnaden pågår, kommer elever och personal att gå kvar i befintliga lokaler. Planen är sedan att eleverna i årskurs 7-9 och alla grundsärskoleelever flyttar in i den nya byggnaden medan de gamla renoveras. Hösten 2024, när allt är klart, flyttar Lillsjöskolans årskurs F-6 in i den nu renoverade skolbyggnaden.

Stora byggprojekt som det här orsakar oundvikligen en del störningar och vi ska göra allt vi kan för att upprätthålla en fungerande och säker skolmiljö. Det kommer att bli en del tung trafik under byggtiden. Vi ber om ursäkt på förhand för den olägenhet som det kan skapa. Givetvis har vi mycket noggrann planering för att upprätthålla säkerheten samt för att minimera störningar, både för skolverksamheten och kringliggande fastigheter.

Från bygg och stök – till en bättre skola

Upprustning av Storsjöskolan har diskuterats länge och det är roligt att vi nu går mot ett genomförande. Genom att modernisera och skapa nya ändamålsenliga lokaler skapar vi förutsättningar för god arbetsmiljö och bättre lärande.

När allt är färdigt kommer eleverna – både grund- och särskola – att ha en riktigt fin och inspirerande skolmiljö.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-08