Skolbygget: Storsjöskolan

Storsjöskolan moderniseras och byggs ut.

Skiss av exteriör miljö på Storsjöskolan

Skiss över hur Storsjöskolan kommer att se ut efter ombyggnation

Ombyggnaden på Storsjöskolan innebär flera förändringar. Bland annat ska sporthallen byggas ut, utemiljön förbättras och det blir en helt ny byggnad som ska rymma grundsärskola, kök och matsal samt grundskola årskurs 7-9. Mellan den befintliga skolbyggnaden, sporthallen och den nya byggnaden planeras en mellanbyggnad som fungerar som entré och nav med uppehållsrum och fritidsverksamhet. Där blir också hörsalar för större samlingar. Matsalen flyttas från dagens läge vid sporthallen till den nybyggda delen.

Rumsfördelningen görs om helt i befintliga byggnader och hela skolan planeras så att alla delar ska kunna nås utan att man behöver gå utomhus. Trafikmiljön byggs också om för att prioritera gång-/cykeltrafik samt kollektivtrafik, och hastigheten runt skolan sänks från 40 till 30 km/h.

Efter om- och tillbyggnaden kommer Storsjöskolan att ha plats för 630 elever från förskoleklass till årskurs nio, samt grundsärskola. Det är en fördubbling från dagens 360 elever.

När ska bygget genomföras?

Sommaren 2020 slutfördes en upphandling av byggentreprenör, valet föll på det norsk-svenska företaget HENT med gedigen erfarenhet av att driva liknande byggprojekt, både skolor och andra offentliga byggnader. Byggstart för den nya skolbyggnaden beräknas till senhösten 2020, och den första delen ska vara inflyttningsklar hösten 2022. Hösten 2024 ska ombyggnationen av den gamla skolbyggnaden och nybygget av ”navet” vara färdig och hela skolan klart för inflyttning.

Hur påverkas elever och personal?

Det kommer så klart att märkas att byggverksamhet pågår men allt planeras för att upprätthålla säkerheten och ge en fungerande skolmiljö.

Fram till hösten 2022, medan uppförandet av den nya skolbyggnaden pågår, kommer elever och personal att gå kvar i befintliga lokaler. Planen är sedan att eleverna i årskurs 7-9 och alla grundsärskoleelever flyttar in i den nya byggnaden medan de gamla renoveras. Hösten 2024, när allt är klart, flyttar Lillsjöskolans årskurs F-6 in i den nu renoverade skolbyggnaden.

Från bygg och stök – till en bättre skola

Upprustning av Storsjöskolan har diskuterats länge och det är roligt att vi nu går mot ett genomförande. Genom att modernisera och skapa nya ändamålsenliga lokaler skapar vi förutsättningar för god arbetsmiljö och bättre lärande.

När allt är färdigt kommer eleverna – både grund- och särskola – att ha en riktigt fin och inspirerande skolmiljö.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-10-12