Åtta kilometer vattenledning Frösön-Fannbyn

Under 2023-2024 bygger vi en sjöledning från gamla färjelägret vid Frösön till Sunne Prästgård.

Det här ska vi göra

Eftersom vattenkapaciteten i Fannbyn och Orrviken är låg behöver kommunen bygga en vattenledning från Frösön till ”Annersia”. Det innebär att vi drar en ny åtta kilometer lång sjöledning från Frösön (vid gamla färjelägret) till Sunne Prästgård. När det blir lågvatten kommer vi att koppla in ledningen. 

När

Projektet startade i december 2022 och beräknas bli klart våren 2024.

Varför

Under torrperioder klarar kommunen i dagsläget inte av att leverera dricksvatten i tillräcklig utsträckning till verksamhetsområdet kring Fannbyn och Orrviken. För att lösa det på bästa sätt kommer kommunen bygga en vattenledning från Frösön till Sunne Prästgård.

Så påverkas förbipasserande

Inga hinder finns längre kvar i vattnet. Allt finns nu på plats under marken och på sjöbotten. Arbetet kommer inte att innebära någon störning för förbipasserande.

Sidan uppdaterad 2024-01-11