En tydligare entré till Prästgatan

Från Östersunds centralstation och via gång- och cykelbanan genom Österängsparken skapar vi en tydligare entré till Prästgatan. Sommaren 2024 med början i mitten av maj, bygger vi färdigt korsningen Gränsgatan - Prästgatan.

Förstora bilden

Klicka för större karta

Det här har vi gjort

Den gata som tidigare användes av gångtrafikanter och cyklister för att snedda från centralstationen och upp mot Prästgatan, har ersatts med en ny gång- och cykelbana. Längs med gångbanan finns en ledstång - bra för alla att hålla sig i, inte minst de synsvaga. Eftersom det är en ganska brant backe upp mot Prästgatan finns nu två platser för pauser, där vi ska sätta parkbänkar.

I korsningen Gränsgatan - Prästgatan passade vi först på att renovera vatten- och avloppsledningarna så att vi skulle slippa gräva om korsningen igen.

Övergångsstället över Gränsgatan har flyttats några meter för att övergången ska leda direkt in på Prästgatan. Cyklisterna har fått en egen passage över Gränsgatan. Motorfordon som kommer nerifrån sjöhållet, kan inte längre svänga vänster från Gränsgatan in mot Prästgatan.

Samma gatubelysning som på Prästgatan

Gatubelysningen längs gång- och cykelbanan mellan centralstationen och Gränsgatan kommer att harmoniera med den nya belysningen som planeras för hela Prästgatan ända fram till Färjemansgatan. Det blir samma typ av armaturer men dessa kommer att sitta på lyktstolpar längs gång- och cykelbanan. Gatubelysningen kommer på plats under sommaren 2024.

Läs mer om ny gatubelysning på Prästgatan

Tydliga ytor för alla trafikanter

Under sommaren 2024 slutför vi arbetet i korsningen Gränsgatan - Prästgatan genom att göra de olika ytorna för olika trafikanter tydligare. Prästgatans första metrar för cyklister och motorfordon kommer att få en beläggning av så kallad flammad smågatsten. Den är slätare och behagligare att cykla på än vanlig smågatsten. Dessutom tycker vi att den är vacker. Vi lägger denna sten här för att testa den och se om den passar på fler ställen i Östersund. Vid övergångsstället bygger vi en upphöjd yta för att skydda gångtrafikanter som ska gå över övergångsstället.

Parkbänkar ska komma på plats längs gång- och cykelbanan. Dessa kommer att vara uppvärmda för bättre komfort året om.

Varför

Prästgatan, stadens gågata, är östersundsbornas finrum. Vi har ett flerårigt projekt där vi arbetar med gestaltningen av detta finrum. Dit vill vi gärna välkomna resande som kommer med tåg till vår stad genom att ge Prästgatan en tydligare entré. Och på Prästgatan prioriterar vi gångtrafikanter och cyklister medan vi minimerar biltrafiken längs gatan.

Sidan uppdaterad 2024-05-07