Torvalla industrimark

Karta över industriområdetFörstora bilden

Klicka på bilden så förstoras den

Som en förlängning av Brosslarvägen i Torvalla tar Östersunds kommun fram ny industrimark för framtida etableringar. Marken är ungefär 8 hektar stor och kommer att förberedas med infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp och el, samt fiber, gatubelysning och fjärrvärme, så att framtida köpare lätt kan ansluta sig.

Det här ska vi göra

Just nu byggs det för fullt! Vi lägger rör, bygger cykelbanor och skapar goda förutsättningar för dagvattenhantering inom området - till exempel ska vi bygga två stora dagvattendammar inom planområdet.

Varför?

Det är ont om Industrimark i kommunen och vi ser att det finns en efterfrågan på mark för industriändamål. Detta gör att Östersunds kommun nu förbereder ny industrimark för framtida behov.

Tidsplan för projektet

Byggstart första kvartalet 2023. Vi beräknar vara klara andra kvartalet 2024.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Det kan bli påverkan på närliggande allmänna vägar under kort begränsad period i samband med att projektet ska ansluta till befintliga vägar och ledningar.

Sidan uppdaterad 2023-11-07