Omställningsarena för klimatet i Jämtlands län

I Omställningsarenan hjälps vi åt att skapa konkurrenskraft och affärsfördelar genom att leda och snabba på klimatomställningen. Arenan är öppen för alla företag, stora som små, samt organisationer som vill bidra och göra sitt så att vi når klimatmålen.

Anmäl din organisation till arenan

Du anmäler ditt företags eller organisations intresse för Omställningsarenan och våra aktiviteter på Länsstyrelsens webbplats.

Fysiska träffar fyra gånger per år

Omställningsarenans fysiska träffar är navet i verksamheten. Dessa träffar är öppna för företag och organisationer som är beredda att skriva under på det övergripande syftet, att nå klimatmålen och att uppfylla vår del av Paris-avtalet.

Vi träffas fyra gånger per år, en gång varje kvartal: vecka 3, 13, 36 och 46.

Nästa träff den 22 mars - tema bygg och fastighet

Nästa träff kör vi den 22 mars, tema bygg och fastighet. Ett mer detaljerat program kommer närmare inpå, men preliminärt så kör vi klockan 10.00-12.00 med efterföljande lunch.

Var: Verket, Prästgatan 50 i Östersund
Kostnad: Evenemanget är kostnadsfritt, vi bjuder på efterföljande lunch.
Sista anmälningsdag: 20 mars

Syftet med träffarna är att öka kunskapen och engagemanget för att skapa en positiv omställning, men även skapa starka nätverk där olika delar av samhället samverkar för det gemensamt bästa. Programmet ska attrahera företag och organisationer att delta, samt bidra till att de ska vilja höja ambitionsnivån och gå snabbare fram i omställningsarbetet.

Projektteamet för Klimatneutrala Östersund på Östersunds kommun projektleder och samordnar omställningsarenans träffar. Detta sker i nära samarbete med Miljö- och Klimatrådets sekretariat. Tillsammans med de stödjande parterna och deras respektive nätverk och resurser, sätter de ansvariga program och innehåll för träffarna.

Stödjande parter till Omställningsarenan

Omställningsarenan har ett antal partners som stöttar verksamheten. De är:

  • Almi
  • Jämtland Härjedalen Turism
  • Östersunds kommun
  • LRF - Lantmännens riksförbund
  • Peek Innovation AB
  • Mittuniversitet
  • IUC Z-group
  • Handelskammaren
  • Företagarna
  • Samling Näringsliv/Fossilfri konkurrenskraft

Om Omställningsarena för klimatet i Jämtlands län 2023-2030

Omställningsarenan är ett samarbete mellan Miljö- och klimatrådet och Östersunds kommun. Det är Länsstyrelsen i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen som står bakom Miljö- och klimatrådet.

Östersunds kommun har genom projektet Klimatneutrala Östersund 2030 stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable cities som finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Miljö-. och klimatrådet har stöd av Europeiska unionen.

Sidan uppdaterad 2024-02-02