Fannbyn - Hegled utbyggnad av vatten och avlopp

Vi har byggt vatten- och avloppsledningar från Fannbyn till Hegled.

Det här är en del i den stora utbyggnaden av vatten och avlopp på Annersia.

Vi har byggt ledningar för dricksvatten och avlopp från kök, badrum och toaletter för att försörja ett nytt tomtområde kring Hegled. Dessutom har vi bytt en del befintliga ledningar och de närliggande hus som innan bara hade kommunalt dricksvatten har fått kommunalt avlopp.

Svar på vanliga frågor

Vad händer nu?

I samband med att tomterna blir bebyggda kommer de att anslutas till det kommunala ledningsnätet.

Varför gör kommunen det här?

För att det kommer att byggas flera hus i Hegled och då blir det så många hus att kommunen blir skyldig att bygga ut ledningsnätet för vatten och avlopp. I samband med detta passar vi på att byta gamla vattenledningar.

Karta över Hegled
Sidan uppdaterad 2024-06-20