Fannbyn - Hegled utbyggnad av vatten och avlopp

Under 2023 bygger vi vatten och avsloppsledningar från Fannbyn till Hegled.

Det här är en del i den stora utbyggnaden av vatten och avlopp på Annersia.

Vi bygger ledningar för dricksvatten och avlopp från kök, badrum och toaletter för att försörja ett nytt tomtområde kring Hegled. Dessutom byter vi en del befintliga ledningar och de närliggande hus som innan bara hade kommunalt dricksvatten kommer att få kommunalt avlopp. Denna etapp pågår.

Svar på vanliga frågor

Vad händer nu?

Projektet startade i mitten av februari och kommer att vara klart i december 2023. Först gräver vi för att ansluta till befintligt VA i Fannbyn.

Det är 15 nya tomter som ska anslutas till det nät som redan finns. Samtidigt byter vi en gammal vattenledning i Hegled.

Varför gör kommunen det här?

För att det kommer att byggas flera hus i Hegled och då blir det så många hus att kommunen blir skyldig att bygga ut ledningsnätet för vatten och avlopp. I samband med detta passar vi på att byta gamla vattenledningar.

Hur påverkar det mig?

Arbetet kommer att innebära:

  • sprängningar där det är berg. Inför sprängningarna kommer vi göra åtgärder för att inte skada husen och information kommer att gå ut inför sprängningen.
  • att framkomligheten blir begränsad där arbetet för tillfället är.
  • buller under arbetstid.
  • kortare uppehåll i leverans av dricksvatten för dem som redan har vatten och avlopp när de nya ledningarna kopplas in.

När kommer vi som redan bor här att kunna ansluta oss?


Innan kommunen kan ansluta fler fastigheter till kommunalt vatten och avlopp måste den nya vattenledningen till Orrviken vara klar. Den beräknas vara klar till hösten 2023.

Karta över Hegled

Sprängning - besiktning av hus och information

I Hegled har vi har träffat på berg där ledningen för avlopp ska gå. Berget kommer att sprängas.

Så här går det till vid sprängning

Som förberedelse inför sprängningen behöver byggnader i området bli besiktade. Sprickor och skador som redan finns i byggnaden ska dokumenteras. Mätare som registrerar vibrationer som blir av sprängningarna ska också sättas upp.

Ägare till byggnader som kan bli berörda av sprängningen blir uppringda av besiktningsföretaget för att boka tid så att besiktningen kan göras både invändigt och utvändigt.

Inför sprängningen kommer området att spärras av. Ett pip hörs innan sprängningen. Själva sprängningen hörs som ett dån. De som har djur ute kommer att bli kontaktade.

Sidan uppdaterad 2024-03-05