Nytt reningsverk i Orrviken

Parallellt med utbyggnaden av ledningsnät kommer vi att ersätta befintligt avloppsreningsverk i Orrviken med ett nytt, i närheten av det befintliga. Befintlig överföringsledning för spillvatten (avlopp från kök, badrum och toaletter) mellan Fannbyn och Orrviken kommer också ersättas. Planen är att reningsverket ska byggas någon gång 2024-2026


Sidan uppdaterad 2024-01-09