Avfall och återvinning

Här hittar du information om våra sophämtningstider, hur du ska sopsortera, öppettider på våra återvinningscentraler och mycket mer. 

Fakturan för VA, sopor och slam­tömning

Kostnaden för sophämtning kommer på en gemensam faktura från Östersunds kommun tillsammans med kostnaderna för eventuellt vatten, avlopp och slamtömning.

När kommer fakturan?

Grundregeln är att kunder med en årskostnad för sopor, slamtömning och VA som understiger 12 000 kr får fakturan en gång per kvartal. Kunder med en årskostnad som överstiger 12 000 kr får sin faktura varje månad. Villahushåll tillhör oftast första kategorin medan företag och flerbostadshus oftast tillhör den andra.

Vi skickar inte ut fakturor där summan slutar på mellan -200 och +200 kronor. I dessa fall kommer beloppet att läggas på nästa faktura istället. Det kan betyda att fakturan gäller för en längre tidsperiod än din vanliga fakturafrekvens.

Villahushåll

Till de flesta villahushåll skickar vi en faktura varje kvartal. Fakturan skickas ut i början av mars, juni, september och december. Den förfaller alltid den sista mars, juni, september, och december.

Till fakturan kommer ofta en bilaga med bland annat information om öppettiderna på återvinningscentralerna när det är helger. Det kan också vara tips och trix av olika slag både för avfall, slam, vatten och avlopp.

Bilaga till augusti månads faktura: Ett program för vatten och avlopp till 2040? Pdf, 98.2 kB.

Flerbostadshus och företag

Dessa kunder tillhör oftast kategorin med en årskostnad som överstiger 12 000 kr och får sin faktura varje månad. Fakturan ska betalas den sista i den månad tjänsterna avser.

Fritidshusägare

För fritidshus kommer fakturan två gånger per år; i början av juni och december.

Har du förlagt eller åkt ifrån fakturan?

Om du inte har tillgång till din faktura när du ska betala den, kan du kontakta oss så får du kopia eller fakturauppgifter. Ring eller beställ fakturakopia här

Avgifter om du inte betalat i tid

Har du varit sen med betalningen tar vi ut avgifter.

Påminnelseavgift

Har du glömt att betala fakturan skickar vi en påminnelse cirka åtta dagar efter förfallodagen och vi tar ut 60 kr i påminnelseavgift.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas tidigast 16 dagar efter förfallodagen. Vi tar ut en avgift på 180 kr på nästa faktura. Om du inte betalar trots inkassokrav, så går fakturan vidare till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Vattenabonnenter riskerar också att få sitt vatten avstängt. Vi hanterar krav enligt §5 i Inkassolagen.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura. Vi hanterar dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen med gällande referensränta + 8%.

E-faktura

Vill du slippa få pappersfakturor med posten och istället få elektroniska fakturor? Om du är ansluten till en internetbank kan du betala med E-faktura. Det är ett enkelt sätt att betala dina fakturor på. E-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Du kan kombinera E-faktura med autogiro.

Så här går det till

När du loggat in på din internetbank ser du om du fått någon faktura. Klicka på fakturan så visas den i sin helhet. Du ser vem fakturan kommer från, beloppet samt förfallodag. Kontrollera att allt stämmer och godkänn. Fakturan betalas automatiskt på förfallodagen (du kan sen oftast se dina tidigare fakturor på din leverantörs hemsida).

För att få E-faktura gör du så här

 1. Ha en gammal pappersfaktura till hands så du kan uppge ditt kundnummer
 2. Logga in på din internetbank
 3. Klicka dig fram till e-faktura
 4. Sök efter Östersunds kommun och följ anvisningarna

E-postfaktura

En E-postfaktura är en annan typ av elektronisk faktura som kommer till din e-postbrevlåda. Den kan du betala via din internetbank eller på annat sätt. Anmäl direkt till oss om du vill ha en E-postfaktura. Du kan kombinera E-postfaktura med autogiro.

Autogiro

Vill du betala din faktura via autogiro? Då dras beloppet automatiskt från ditt konto på rätt dag. Autogiro kan kombineras med E-faktura eller E-postfaktura.

För att få autogiro gör du så här

 1. Logga in på din internetbank
 2. Klicka dig fram till Autogiro (under Betalningar)
 3. Välj Teckna nytt
 4. Skriv Östersunds kommun under Företagsnamn
 5. Välj Avfall och Vatten/Avlopp under Typ av betalning
 6. Följ övriga instruktioner

Om du tycker det är besvärligt kan du beställa en blankett som vi skickar till dig. Du fyller i den och skickar tillbaka den till Avfall VA och därefter får du fakturorna på autogiro.

Beställ medgivandeblankett för autogiro

Kompostkorg och kompostpåsar

En kompostkorg med två rullar kompostpåsar

Den kompostkorg och de kompost­påsar du behöver hemma kan du hämta kostnadsfritt på återvinnings­centralerna i Odenskog, Lit och Brunflo samt i kommunens reception på Österäng. Du betalar utrustningen via grundavgiften, hyr du din bostad betalar du grundavgiften via hyran.

Du får bara använda komposterbara påsar till ditt matavfall. De ska vara certifierade; d.v.s. ha märkningen EN 13432. Om dina påsar tar slut; använd inte vanliga plastpåsar utan ta hellre papperspåsar.

Komposterbara påsar

Påsarna vi lämnar ut är anpassade till kompostkorgen och rymmer 8 liter. De finns på rulle med 80 påsar i varje rulle. Påsarna är certifierat komposterbara och hållbarheten är begränsad till ett år, sedan blir påsarna spröda och spricker. Därför är det en dålig idé att samla rullar på hög där hemma. En årsförbrukning för ett normalhushåll beräknas till två rullar. Tillverkningsdatum (4 siffror: vecka och år) står på påsarna.

Det går att pigga upp gamla påsar så de blir som nya igen: Doppa rullen i vatten, skaka av och låt torka.

De komposterbara påsarna kan variera i färg men det har inget med ålder att göra. De görs av majsstärkelse som är ett naturmaterial med en naturlig färgvariation.

Komposten behöver luft

Kompost som får torka upp luktar mindre och påsen håller bättre. Så låt din kompostpåse få luft genom att ha den i ett kärl som ventilerar.

Inget lock på kompostkorgen

Många vill ha ett lock på kompostkorgen för att förhindra lukt och flugor men då blir det för fuktigt och påsen riskerar att lösas upp innan du slängt den. Använd inte lock - byt påse ofta istället.

Beställ kompostpåsar

Fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar kan få större mängder kompostpåsar och kompostkorgar levererade till fastigheten.

Läs mer om vår service till flerbostadshus

Papperspåsar till matavfallet från hösten 2021

Papperspåse för matavfall står i en grön korgliknande plastbehållare.

Från och med hösten 2021 byter vi till papperspåsar för matavfallet.

Även papperspåsarna och kompostkorg till dem kan du hämta kostnadsfritt på återvinnings­centralerna i Odenskog, Lit och Brunflo samt i kommunens reception på Österäng. Du betalar utrustningen via grundavgiften, hyr du din bostad betalar du grundavgiften via hyran.

Papperspåsen sänder en signal om att plast inte hör hemma matavfallet. Om matavfallspåsarna tar slut kan de inte ersättas med en plastpåse, däremot går det att använda en enkel papperspåse. Men använd först och främst de matavfallspåsar som ingår i abonnemanget.

När vi börjar göra gas av matavfallet då måste vi ha papperspåsar, bioplastpåsarna rötas inte tillräckligt snabbt.

Använd de bioplastpåsar du har tills de tar slut. Kom ihåg att bioplastpåsarna åldras, blir spröda och går sönder, så det går inte att lagra dem särskilt länge.

Vad händer med matavfallet som vi sorterat ut?

Idag blandas det med trädgårdsavfall och blir till kompost på Gräfsåsens avfallsanläggning. Den jord som blir av komposten används sedan till att täcka över den gamla deponin. Så det är viktigt att det matavfallet inte innehåller någon plast.När det finns en rötgasanläggning kommer det bli fordonsgas och biogödsel av matavfallet.Kommer papperspåsarna att hålla?
Matavfallspåsar måste stå luftigt för att hålla, annars blöts de sönder. Det gäller både matavfallspåsar av papper och bioplast. Använd korgen som du får till påsen. Stoppa aldrig matavfallspåsen i en plastpåse! Den plastpåsen kommer inte att komposteras.

Fryser papperspåsen fast i sopkärlet på vintern?

Jo, det kan hända att papperspåsen, liksom bioplastpåsen fryser fast i matavfallskärlet på vintern. Samma tips gäller för matavfallspåsar för papper som för bioplast.

Hur använder jag papperspåsarna?

Papperspåsarna måste stå luftigt. Använd gärna korgen som du kan hämta på återvinningscentralen eller på kundcenter.Du kan vika ner kanten på papperspåsen så blir den stadigare. Ställ den sedan i korgen.Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen.Det ska ju bara vara matavfall, kaffesump, teblad och hushållspapper i matavfallspåsen.Inuti påsen finns en streckad linje, fyll bara på med matavfall upp till den linjen. Då blir det tillräckligt mycket påse kvar att rulla ihop eller vika ihop påsen.Påsen kan behöva bytas varannan eller var tredje dag.

Beställ kompostpåsar

Fastighetsägare till flerbostadshus och bostadsrättsföreningar kan få större mängder matavfallspåsar och matavfallskorgar levererade till fastigheten.

Läs mer om vår service till flerbostadshus

Beställ hämtning av stora, tunga sopor - grovsopor

Grovsopor: en cykel, en korgstol, en hylla, en resårmadrass, ett täcke och en matta

En service enbart till hushållen

Här kan du beställa hämtning av stora och tunga sopor. Avfall Återvinning hämtar grovsopor:

 • Möbler
 • Fritidsutrustning
 • Textilier - förpackade eller ihopbuntade inom 5 arbetsdagar.

Stort och tungt miljöfarligt:

 • Vitvaror
 • Hemelektronik hämtar vi inom 5 arbetsdagar.

OBS! Bor du i lägenhet? Tag kontakt med din hyresvärd. Det är bara fastighetsägare som får beställa hämtning, eller fastighetsansvarig på fastighetsägarens uppdrag.

Vi hämtar också latrintunnor

Ge bort istället för att slänga

Är grejerna hela och rena kan de göra nytta istället. Skänk dem till en biståndsorganisation. De kommer också och hämtar möbler, husgeråd och kläder.
Kontaktuppgifter till biståndsorganisationer.

Inför hämtning

Vi ringer dig inför hämtningen. Ställ ut soporna på lämpligt ställe ute där vi kan stanna med vår bil. Observera att vi, av arbetsmiljöskäl, inte tar på oss att bära soporna i trappor, hiss eller fram till farbar väg. Bunta ihop textilierna så de blir lätta att hantera. Du får betala framkörningsavgift och avgift för grovsoporna.

Vad och hur mycket?

Det är viktigt att du noga anger vad vi ska hämta. Av säkerhetsskäl är det inte samma bil som kör grovsopor som vitvaror och hemelektronik (som klassas som Farligt avfall). Ange också mängden sopor.
Beställ hämtning av grovsopor (e-tjänst) eller ring kommunens kundcenter.

Vi hör av oss med ett SMS om nåt krånglar

En mobil med sms:et "Detta är ett meddelande från Östersunds kommun. Just nu har vi problem med..."

Om vi inte kan hämta dina sopor kan vi skicka ett SMS till dig eller lämna ett röstmeddelande via din fasta telefon. Det kan vara att sopbilen inte kommer fram t.ex. på grund av halka eller hinder i vägen.

Du kan även få reda på om vi måste stänga av vattnet tillfälligt eftersom Vatten använder sig av samma tjänst.

Vem får våra SMS?

De inom det aktuella området där störningarna uppstått som

 • är folkbokförda inom området
 • är minst 16 år
 • har ett mobilabonnemang som är registrerat på en adress i området

får SMS av oss om störningen. Tänk på att om ditt barn har en mobiltelefon som är registrerad på dig kommer barnet att få SMS från oss.

Kommunen har inget eget register på telefonnummer. Vi köper den tjänsten.

Vem får röstmeddelanden?

I första hand går det ut SMS till hushållen i det aktuella området. Röstmeddelanden går ut till

 • de hushåll som inte har ett mobilnummer registrerat på sin adress men däremot en fast telefon
 • alla registrerade fasta telefoner till företag

Vem får inte meddelanden av oss?

De som inte får meddelanden från oss är

 • folkbokförda i området under 16 år
 • de som har mobiler med kontantkort
 • företagsmobiler skrivna på företagsadress

Avsändare

Som avsändare av meddelandet står Osd kommun om du får ett SMS. Får du ett röstmeddelande på den fasta telefonen kommer nummer +46 72 400 50 34 upp i nummerpresentatören.

Bara för relevant information

Ditt telefonnummer får vi från ett register som vi får tillgång till via vår leverantör av tjänsten. Det är en geografiskt kodad adressdatabas. Uppgifterna i det registret kommer vi inte att använda i något annat syfte än att lämna relevant information från kommunen till berörda medborgare. Och vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan.

Finns ditt telefonnummer med?

Får dina grannar SMS från oss men inte du? Av olika skäl kan dina uppgifter saknas i registret. I formuläret nedan kan du lägga till fler telefonnummer och adresser eller ta bort uppgifter.

Riktigt alla sms går ändå inte fram. Systemet är inte helt hundraprocentigt.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-11