­Så här sorterar du på återvinnings­­centralen

Sortera soporna enligt intruktionerna nedan redan när du plockar ihop dem. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen och minskar köbildning.

Dela upp sopor med blandade material. Till exempel en dammsugare har ett metallrör, en plastslang och en motor med lång sladd.

Genomskinliga säckar

Lägger du sopor i säckar ska du sortera soporna i genomskinliga säckar. Då ser personalen på återvinningscentralen att du har sorterat rätt. Kommer du med svarta sopsäckar får du tömma innehållet i rätt container. Personalen hjälper dig med sorteringen om du är osäker.

Allt tar vi inte emot

Tänk på att allt går inte att lämna på Återvinningscentralerna. Den vanliga soppåsen under diskbänken slänger du i soptunnan hemma. Förpackningar och tidningar ska lämnas till en återvinningsstation som oftast finns i anslutning till våra återvinningscentraler.

Sortera dina sopor i dessa avfallsslag:

Skylt: Saker av metall med texten Metaller - minst 70 %

Metaller

Här slänger du saker som består av minst 70 % metall. Bord med metallunderrede, strykbrädor, bäddsoffor kan slängas här - men det bästa är om du skruvar isär materialen. Viss elektronik som till största delen består av metaller som exempelvis elelement, lysrörsarmaturer och köksfläktar ska slängas här (de tas omhand på ett miljömässigt sätt). Metallförpackningar som är för stora för återvinningsstationernas inkast, som exempelvis tomma färghinkar, kan du också slänga här.

Metallskrot har ett högt värde i återvinningsbranschen. Det säljer vi med en liten förtjänst.

Skylt: Wellpappkartonger med texten Wellpapp

Wellpapp

Kartonger av wellpapp är en förpackning och hör egentligen inte hemma på en återvinningscentral. Men eftersom de oftast är för stora för att kastas på en återvinningsstation som pappersförpackning tar vi emot wellpapp på återvinningscentralerna i Odenskog och Brunflo.

Wellpappen återvinns till ny wellpapp.

Skylt: Saker av keramiskt material med texten Keramik - sanitetsporslin, kakel, tegel m.m.

Keramik - och i Odenskog grus, asfalt, betong, sten, jord

På återvinnningscentraIen i Odenskog kan du sortera allt av keramiskt material som till exempel porslin, tegel, kakel och klinker.

Grus, asfalt, betong och sten ska också läggas i den här containern, men endast i Odenskog. Aska ska också läggas här. Grästorv kan läggas här eller tillsammans med Löv och gräs beroende på hur mycket jord det är. Kontakta personalen.

Tidigare la vi allt keramiskt material på soptippen men det vi får in från Odenskog krossar vi och använder som konstruktionsmaterial inom Gräfsåsens avfallsanläggning.

Skylt: Impregnerat trä

Impregnerat trä

ska sorteras för sig. Det innehåller giftiga ämnen som vi måste hantera på ett särskilt sätt.

Impregnerat trä skickas till förbränning i Sundsvalls värmeverk.

Skylt: Saker av trä med texten Trä

Trä

I containern för trä kan du slänga allt annat trä - även målat trä och träfiberplattor.

Träet krossas och blir bränsle i Jämtkrafts värmeverk i Lugnvik.

 

Skylt: saker av papper. texten Papper, Textil - till förbränning

Papper, Textil - till förbränning

På återvinningscentralen i Odenskog har vi en container för papper och textil. Stoppade möbler hör hemma här, men inte tidningar och kontorspapper.

Benrester från slakt ska grävas ner på jaktmarken, men kan slängas i containern för förbränning.

Sopor till förbränning krossas på vår avfallsanläggning och transporteras med långtradare till Sundsvall där det används som bränsle i värmeverket.

På återvinningscentralerna i Lit och Brunflo läggs papper och textil tillsammans med plast som inte är förpackningar.

Skylt: saker av plast och frigolit. Texten Plast, frigolit - till återvinning, ej förpackningar

Plast till återvinning, ej förpackningar

På återvinningscentralen i Odenskog sorterar vi ut plast trots att de inte är förpackningar. Även stora och skrymmande plastförpackningar som hinkar och dunkar av plast samt stora frigolitförpackningar kan du slänga här (de är också för stora för återvinningsstationerna). Men inga andra förpackningar får hamna här.

På återvinningscentralerna i Lit och Brunflo läggs plasten som inte är förpackningar tillsammans med papper och textil.

Skylt: Gipsskivor med texten Gips

Gips

Här lägger du ren gips utan reglar i trä eller metall. Tapetbeklädda gipsskivor går däremot bra.

Under 2020 kunde vi skicka en tredjedel av det insamlade gipset till återvinning. Resten lägger vi på en särskild deponi för att det inte ska blandas med annat material.

Skylt: Fönsterrutor och mineralull - isolering. Text: Mineralull, Glas, Fönsterbågar utan karmar

Mineralull, Glas, Fönster­bågar utan karmar

På återvinningscentralen i Odenskog ska du lägga glas och mineralull i samma container. Hit ska både den trasiga tillbringaren av glas, speglar och fönster - fönsterbågen får följa med men inga fönsterkarmar. Även mineralull ska slängas här. Glasflaskor och burkar hör inte hemma här - de ska till en återvinningsstation.

Skylt: Föremål av glas och porslin samt mineralull - till soptipp

Glas, Porslin, Mineralull

På återvinningscentralerna i Lit och Brunflo ska glas, porslin, och mineralull läggas i samma container. Hit ska både den trasiga tillbringaren av glas, speglar porslin, tegel, kakel och klinker och fönster läggas. Fönsterbågen får följa med men inga fönsterkarmar.

Glasflaskor och burkar hör inte hemma här - de ska till en återvinningsstation.

Glas och Mineralull går ej att återvinna varken till nytt material eller till energi och är inte skadligt för miljön.

(Avfallet kallas också Deponiavfall eller Restavfall)

Två skyltar: Stammar, grenar, kvistar och Löv, gräs, häck-klipp

Trädgårds­avfall

Sortera trädgårdsavfallet i Stammar, grenar, kvistar för sig och löv, gräs, häck-klipp för sig. Packa gärna det fina materialet i säckar men töm säckarna på återvinningscentralen (trädgårdsavfall får inte läggas i kompostkärlet hemma). Vi kan även ta emot timmerstockar. Jord ska till Odenskog och läggas i containern för keramik.

Prova gärna att ta hand om trädgårdsavfallet själv. Då får du behålla näringen trädgården.

Invasiva växtarter packas i genomskinliga säckar

Packa de invasiva växtarterna i säck, och stäng till. Vi tar emot säckarna på återvinningscentralen i Odenskog. Kontakta personalen för att få hjälp att sortera det rätt. Se naturvårdsverkets film om bekämpning av invasiva arter.

Trädgårdsavfallet komposterar vi tillsammans med matavfall på Gräfsåsens avfallsanläggning. Det grova materialet krossar vi först. Komposten blir jord inom ett år - jord som vi använder att täcka den gamla soptippen med.

Teckning: Miljöfarligt avfall: Vitvaror, tjock-tv, kemikalier, lampor, batterier...

Farligt avfall

Hit hör allt som innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljön: alla slags kemikalier som färg, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel, motorolja och oljefilter, ljuskällor som glödlampor, lågenergilampor och lysrör, batterier; både småbatterier och stora bilbatterier samt elektronik - allt med sladd eller batteri.

Brandvarnare, brandsläckare och mindre gasolflaskor hör också till farligt avfall som du får lämna på en återvinningscentral.

Kontakta personalen om du vill lämna farligt avfall som:

  • du inte vet vad det är
  • inte är vanliga kemikalier som brukar finnas i ett hem eller används för att underhålla ett hem
  • är explosivt

Sortera varje-dag-sopor också

Sopor som uppstår varje dag ska precis som grovsoporna sorteras. I sopsorteringsguiden får du veta hur.

Pantburkar och flaskor

Flaskor och burkar med pant kan pantas i pantamera-automaten på återvinningscentralen i Odenskog.

Där kan du panta säckvis på bara  några minuter och du kan välja att ta ut din pant på ditt paypal-konto, eller via ClearOn betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta livsmedelsaffärer. Men du kan också skänka panten till Hej främling, Min stora dag eller Sjöräddningssällskapet.

Du kommer åt pantmaskinen när återvinningscentralen är öppen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-07-30