­Så här sorterar du på återvinnings­­centralen

Sortera soporna enligt intruktionerna nedan, redan när du plockar ihop dem. Om det är större saker sorterar du när du lastar bilen eller släpet. Det underlättar ditt besök på återvinningscentralen.

Genomskinliga säckar

Lägger du sopor i säckar ska du sortera soporna i genomskinliga säckar. Då ser personalen på återvinningscentralen att du har sorterat rätt. Kommer du med svarta sopsäckar får du tömma innehållet i rätt container. Personalen hjälper dig med sorteringen om du är osäker.

Allt tar vi inte emot

Tänk på att allt går inte att lämna på Återvinningscentralerna. Den vanliga soppåsen under diskbänken slänger du i soptunnan hemma. Förpackningar och tidningar ska lämnas till en återvinningsstationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som oftast finns i anslutning till våra återvinningscentraler.
Och vi tar, till exempel, inte emot:

* Större mängder byggavfall: Om du river ett köksskåp får du lämna det på en återvinningscentral. Om du river hela köket ska det till Gräfsåsens avfallsanläggning.
** Jordbruk och andra verksamheter kan ha samlat på sig stora mängder kemikalier, bekämpningsmedel, färg, olja m.m. När fastigheten byter ägare vill oftast den nye ägaren bli av med det. Sådant avfall klassas som verksamhetsavfall och får ej lämnas på en återvinningscentral. Kontakta ett återvinningsföretag.

Kontakta oss om du är osäker. Det mesta av ovanstående kan du få lämna på Gräfsåsens avfallsanläggning mot en avgift.

Sortera dina sopor i dessa avfallsslag:

Skylt: Saker av metall med texten Metaller - minst 70 %

Metaller

Här slänger du saker som består av minst 70 % metall. Bord med metalllunderrede, strykbrädor, bäddsoffor kan slängas här - men det bästa är om du skruvar isär materialen. Viss elektronik som till största delen består av metaller som exempelvis elelement, lysrörsarmaturer och köksfläktar ska slängas här (de tas omhand på ett miljömässigt sätt). Metallförpackningar som är för stora för återvinningsstationernas inkast, som exempelvis tomma färghinkar, kan du också slänga här.

Metallskrot har ett högt värde i återvinningsbranschen. Det säljer vi med en liten förtjänst.

Skylt: Wellpappkartonger med texten Wellpapp

Wellpapp

Kartonger av wellpapp är en förpackning och hör egentligen inte hemma på en återvinningscentral. Men eftersom de oftast är för stora för att kastas på en återvinningsstation som pappersförpackning tar vi emot wellpapp på återvinningscentralerna i Odenskog och Brunflo.

Wellpappen återvinns till ny wellpapp.

Skylt: Saker av keramiskt material med texten Keramik - sanitetsporslin, kakel, tegel m.m.

Keramik

På återvinnningscentraIen i Odenskog kan du sortera allt av keramiskt material som till exempel porslin, tegel, kakel och klinker.

Tidigare la vi allt keramiskt material på soptippen men det vi får in från Odenskog krossar vi och använder som konstruktionsmaterial inom Gräfsåsens avfallsanläggning.

Skylt: Impregnerat trä

Impregnerat trä

ska sorteras för sig. Det innehåller giftiga ämnen som vi måste hantera på ett särskilt sätt.

Impregnerat trä skickas till förbränning i Sundsvalls värmeverk.

Skylt: Saker av trä med texten Trä

Trä

I containern för trä kan du slänga allt annat trä - även målat trä och träfiberplattor.

Träet krossas och blir bränsle i Jämtkrafts värmeverk i Lugnvik.

 

Skylt: Saker av plast, stoppade möbler, textilier, kläder, skor och tapetrullar med texten Plast, papper, textil - till förbränning

Plast, Papper, Textil - till förbränning

Här slänger du saker av plast, papper och textil. Stoppade möbler hör hemma här. Stora och skrymmande plastförpackningar som hinkar och dunkar av plast samt stora frigolitförpackningar kan du också slänga här (de är också för stora för återvinningsstationerna). Men inga andra förpackningar får hamna här. Inte heller tidningar och kontorspapper.

Sopor till förbränning krossas på vår avfallsanläggning och transporteras med långtradare till Sundsvall där det används som bränsle i värmeverket.

Skylt: Gipsskivor med texten Gips

Gips

Här lägger du ren gips utan reglar i trä eller metall. Tapetbeklädda gipsskivor går däremot bra.

Det är för långt till en anläggning som återvinner gips så det ska till soptippen. Men det ska inte blandas med annat material utan läggs på en egen tipp.

Skylt: Fönsterrutor och mineralull - isolering. Text: Mineralull, Glas, Fönsterbågar utan karmar

Mineralull, Glas, Fönster­bågar utan karmar

På återvinningscentralen i Odenskog ska du lägga glas och mineralull i samma container. Hit ska både den trasiga tillbringaren av glas, speglar och fönster - fönsterbågen får följa med men inga fönsterkarmar. Även mineralull ska slängas här. Glasflaskor och burkar hör inte hemma här - de ska till en återvinningsstation.

Skylt: Föremål av glas och porslin samt mineralull - till soptipp

Glas, Porslin, Mineralull

På återvinningscentralerna i Lit och Brunflo ska glas, porslin, och mineralull läggas i samma container. Hit ska både den trasiga tillbringaren av glas, speglar porslin, tegel, kakel och klinker och fönster läggas. Fönsterbågen får följa med men inga fönsterkarmar.

Glasflaskor och burkar hör inte hemma här - de ska till en återvinningsstation.

Glas och Mineralull går ej att återvinna varken till nytt material eller till energi och är inte skadligt för miljön. Det är, tillsammans med mindre mängder keramik, det enda som ska till soptippen - deponin på Gräfsåsens avfallsanläggning.

(Avfallet kallas också Deponiavfall eller Restavfall)

Två skyltar: Stammar, grenar, kvistar och Löv, gräs, häck-klipp

Trädgårds­avfall

Sortera trädgårdsavfallet i Stammar, grenar, kvistar respektive löv, gräs, häck-klipp. Packa gärna det fina materialet i säckar men töm säckarna på återvinningscentralen (trädgårdsavfall får inte läggas i kompostkärlet hemma).

Jord, sten, betong och liknande räknas inte som Trädgårdsavfall. Sådant får du lämna på Gräfsåsens avfallsanläggning.

Trädgårdsavfallet komposterar vi tillsammans med matavfall på Gräfsåsens avfallsanläggning. Det grova materialet krossar vi först. Komposten blir jord inom ett år - jord som vi använder att täcka den gamla soptippen med.

 

Teckning: Miljöfarligt avfall: Vitvaror, tjock-tv, kemikalier, lampor, batterier...

Miljö­farligt avfall

Hit hör allt som innehåller ämnen som är skadliga för människors hälsa och miljön: alla slags kemikalier som färg, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel, motorolja och oljefilter, ljuskällor som glödlampor, lågenergilampor och lysrör, batterier; både småbatterier och stora bilbatterier samt elektronik - allt med sladd eller batteri.

Brandvarnare, brandsläckare och mindre gasolflaskor hör också till Miljöfarligt avfall som du får lämna på en återvinningscentral.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-25