Återvinningsstationen

Alla förpackningar av papper, plast (även mjukplast), glas och metall ska sorteras ut och läggas antingen i rätt kärl i ert soprum eller lämnas till en återvinningsstation. Där lämnar du också tidningar och papper.

Förpackningar och tidningar

Symboler för förpackningar

Sortera efter vilket material förpackningen till största delen består av: plast, papper, metall eller glas. Sära på materialen om det går lätt. Läs på förpackningen; oftast står det hur den ska sorteras. Diska inte; det räcker med att skrapa av, torka av eller skölja ur. Låt korken sitta kvar om det finns kladdiga rester kvar i förpackningen.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) entreprenör i stan som sköter insamlingen från soprummen och ansvarar för återvinningsstationerna. På FTI:s webbplats kan du läsa mer om hur du sorterar förpackningar, papper och tidningar.

Från 1:a januari 2024 tar kommunen över ansvaret för tömning och städning av återvinnings­stationerna.

Förpackningarna hämtade vid dörren

Som privatperson kan du beställa hämtning vid dörren av förpackningar. Tjänsten är gratis och gäller hämtning av förpackningar av papper, plast eller metall. Gå in på TMR:s webbplats för att göra beställningen och få se förutsättningarna.

Det är producenterna av förpackningar som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna, så för dig som privatperson tillkommer ingen kostnad.

Stora förpackningar

Förpackningar som är för stora för återvinningsstationernas containers som exempelvis stora hinkar och dunkar av plast samt frigolitskal kan du lämna till förbränning på någon av våra återvinningscentraler. Där finns också containers för stora kartonger av wellpapp.

Ensilageplast

Svensk Ensilageplast Retur AB tar emot och återvinner ensilageplast. Har du små mängder - fråga försäljaren om inte den kan ta tillbaka plasten.

Pantburkar och flaskor

Flaskor och burkar med pant kan pantas i pantamera-automaten på återvinningscentralen i Odenskog. Där kan du panta säckvis på bara  några minuter och du kan välja att ta ut din pant på ditt paypal-konto, eller via ClearOn betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta livsmedelsaffärer. Men du kan också skänka panten till Hej främling, Min stora dag eller Sjöräddningssällskapet.

Du kommer åt pantmaskinen när återvinningscentralen är öppen.

Sidan uppdaterad 2023-11-03