Restavfall och matavfall i företag eller flerbostadshuset

Där det finns lunchrum och toalett där blir det kommunalt avfall, och det ska kommunen hämta.

Restavfall och matavfall hämtar vi

Restavfall

Heter också sopor till förbränning. Det kan vara:

 • Diskborstar
 • Förpackningar - kladdiga
 • Pennor
 • Kuvert
 • Post it-lappar
 • Dammsugarpåsar

Matavfall

Till exempel:

 • Matrester
 • Kaffefilter och tepåsar
 • Hushållspapper och servetter
 • Komposterbara engångstallrikar, -muggar och -bestick (certifierade enligt EN 13432)

Tänkt på att använda påsar som fungerar i vår kompostering.
Stäng soppåsen och matavfallspåsen väl
- ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er!

Sortera mer och spara pengar!

Alla kärl för Restavfall till förbränning och Matavfall är märkta med en digital id-bricka (en svart plastrundel). Varje tömning av ert kärl registreras digitalt med en avläsare i sopbilen som läser koden i id-brickan och registrerar hämtningen. På så sätt kvalitetssäkrar vi vår sophämtning.

För Restavfall till förbränning betalar ni per hämtning. Varje tömning registreras och ni betalar sedan bara för det antal tömningar som vi utfört hos er. Har ni flera kärl för Restavfall till förbränning kan ni spara pengar så här:

 • Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall
 • Se till att fylla ett kärl för restavfall till förbränning i taget

Då förblir kanske ett kärl för Restavfall till förbränning tomt och det tar vi inte ut någon hämtningsavgift för.

Välsorterat, snyggt och prydligt

Ett soprum ska vara snyggt och prydligt med sorterade sopor i lagom stora kärl. Då blir det trevligare för er att lämna sopor och för oss att hämta. Stäng soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er! Förpackningar och tidningar samt Ej återvinningsbart som läggs på deponi (utom stickande och skärande avfall) ska läggas löst i kärlen.

Använd gärna våra sopsorteringsskyltar för soputrymmen.

Vi hjälper gärna till med förbättringar av ert soputrymme - en soprums-makeover

Mina sidor - för abonnemang och statistik

mina sidor kan du med hjälp av företagets kundnummer och organisationsnummer. Här kan du bland annat hantera abonnemang, kolla avläsningen av vattenmätaren, reklamera, se när det är nästa sophämtning och hitta fakturakopior.

 

Sophämtning vid storhelger

Kommunen hämtar restavfall och matavfall enligt företagets abonnemang, nästan året runt. Några dagar tar vi dock ledigt så kolla upp när det blir sophämtning kring storhelgerna.

Har soporna inte blivit hämtade?

Vi vill kunna meddela dig och ditt företag varför vi inte har hämtat soporna. Se till att vi har en användbar e-postadress till företaget.

Extremt väder, halka och trasiga sopbilar kan orsaka att vi inte hinner hämta dina sopor på utsatt dag.

Problem vid tömning

Av praktiska och arbetsmiljömässiga skäl hämtar vi inte soporna om:

 • kärlet inte är utställt senast klockan 7 på morgonen.
 • vägen till kärlet inte är framkomlig.
 • kärlet står på fel plats eller draghandtaget är vänt åt fel håll.
 • matavfallet frusit fast i kompostkärlet.

Överfulla soptunnor - flerbostadshus

Överfulla kärl är svåra att hämta ur arbetsmiljösynpunkt och det blir dessutom skräpigt i soprummet.

Har ni rätt antal kärl för avfallet? Har ni rätt hämtningsintervall?

 • Kan ni ordna bättre möjligheter för sortering av förpackningar och matavfall? Vi kan hjälpa till med råd om en soprums-makeover. Det handlar om att skylta upp i soprummet och dela ut sorteringsguider.
 • Är det lätt för de boende att få tag i matavfallspåsar?
  Beställ matavfallspåsar till soprummet (e-tjänst)
 • Hushållen kan själva hämta matavfallspåsar på våra återvinningscentraler och på kundcenter på Förlandsgränd 1C.
 • Har ni rätt antal kärl för matavfall och eller sopor till förbränning och töms de tillräckligt ofta? Beställ större kärl eller ändra intervall hos kundcenter på 063 - 14 30 00.

Vill du få mejl om varför avfallet inte blivit hämtat?

Vi vill kunna meddela dig och ditt företag varför vi inte har hämtat avfallet. Se till att vi har en användbar e-postadress till företaget.Anläggningsnumret finns med på fakturan, sex siffror.

Ange adressen där soporna finns.
Sidan uppdaterad 2024-01-24