Sopor i företag

Alla företag som äger sin fastighet ska ha abonnemang för restavfall och matavfall hos oss. Företag som hyr sina lokaler bör avtala med sin hyresvärd hur sophanteringen i fastigheten ska fungera. Från företag hämtar vi restavfall till förbränning och matavfall.

Rapportera farligt avfall till naturvårdsverket

Från 1 november 2020 ska uppgifter om farligt avfall rapporteras till naturvårdsverket. Då blir det spårbart vem som hanterar det farliga avfallet, var det finns och hur mycket det är. Nästan alla har farligt avfall - åtminstone lysrör.

Skyldigheten att anteckna uppgifter om det farliga avfallet har funnits i många år. De anteckningarna har bara redovisats på begäran men nu ska uppgifterna rapporteras till naturvårdsverket i ett digitalt system, inom två dagar efter hanteringen.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är till exempel elektronik, lysrör, färg och kemikalierester, så det finns farligt avfall i nästan alla verksamheter.

Vilka ska rapportera farligt avfall?

Kravet på rapportering gäller alla verksamheter:

 • där farligt avfall produceras
 • som transporterar farligt avfall
 • som samlar in farligt avfall
 • som behandlar farligt avfall
 • som mäklar eller handlar med farligt avfall.

Det gäller alla som har lysrör men också allt från frisörsalonger, målarfirmor, verkstäder, städfirmor till kemiska industrier. Gräfsåsens avfallsanläggning kommer att rapportera och kommer därför behöva ställa frågor till avfallslämnare.

Vad ska rapporteras?

Den som producerar det farliga avfallet, den som transporterar det och den som samlar in det ska rapportera. Uppgifterna är:

Tabell över vad olika aktörer ska rapportera till naturvårdsverket.

Avfallsproducent

Transportör

Insamlare/behandlare

Från vem

Från vem

Från vem

Datum

Datum

Datum

Transportsätt

Transportsätt

Transportsätt

Avfallets vikt i kg

Avfallets vikt i kg

Avfallets vikt i kg

Till vem ska det

Till vem ska det

Till vem ska det.


Hur och när ska det rapporteras?

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på naturvårdsverkets tjänst.

Rapporteringen ska ske inom två dagar. Sedan 1 januari 2022 riskerar den som är sen med rapporteringen en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor.

Privatpersoner rapporterar inte

Farligt avfall som lämnas av privatpersoner på återvinningscentralen, eller för den delen i soprum eller skåp för farligt avfall ska inte rapportera till naturvårdsverket. Det är återvinningscentralen som rapporterar.

Restavfall och matavfall hämtar vi

Restavfall

Heter också sopor till förbränning. Det kan vara:

 • Diskborstar
 • Förpackningar - kladdiga
 • Pennor
 • Kuvert
 • Post it-lappar
 • Dammsugarpåsar

Matavfall

Till exempel:

 • Matrester
 • Kaffefilter och tepåsar
 • Hushållspapper och servetter

Tänkt på att använda påsar som fungerar i kommunens kompostering. De ska vara biologiskt nedbrytbara och godkända för kontakt med livsmedel enligt SPCR 120. Företag kan hämta upp till 10 buntar matavfallspåsar på återvinningscentralen, biblioteken och kundcenter. De matavfallspåsarna är 9 liter. Större mängder och andra storlekar får företagen själva köpa in.

Stäng soppåsen och matavfallspåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er!

Sortera mer och spara pengar!

Alla kärl för Restavfall till förbränning och Matavfall är märkta med en digital id-bricka (en svart plastrundel). Varje tömning av ert kärl registreras digitalt med en avläsare i sopbilen som läser koden i id-brickan och registrerar hämtningen. På så sätt kvalitetssäkrar vi vår sophämtning.

För Restavfall till förbränning betalar ni per hämtning. Varje tömning registreras och ni betalar sedan bara för det antal tömningar som vi utfört hos er. Har ni flera kärl för Restavfall till förbränning kan ni spara pengar så här:

 • Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall
 • Se till att fylla ett kärl för restavfall till förbränning i taget

Då förblir kanske ett kärl för Restavfall till förbränning tomt och det tar vi inte ut någon hämtningsavgift för.

Välsorterat, snyggt och prydligt

Ett soprum ska vara snyggt och prydligt med sorterade sopor i lagom stora kärl. Då blir det trevligare för er att lämna sopor och för oss att hämta. Stäng soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er! Förpackningar och tidningar samt Ej återvinningsbart som läggs på deponi (utom stickande och skärande avfall) ska läggas löst i kärlen.

Använd gärna våra sopsorteringsskyltar för soputrymmen.

Vi hjälper gärna till med förbättringar av ert soputrymme - en soprums-makeover

Förpackningar, tidningar och papper hämtar vi inte.

Alla förpackningar av papper och wellpapp, plast - även mjukplast och pallemballage, glas och metall ska sorteras ut och lämnas till återvinning liksom tidningar och kontorspapper. Det är Näringslivets producentansvar som ansvarar för att material från företagen samlas in och återvinns. Vänd dig till deras entreprenörer för att skaffa hämtningsabonnemang eller lämna själv på Mottagningspunkten i Lugnvik (företagens återvinningsstation).

 

Soprumsskyltar

Vi delar ut skyltar att sätta upp på väggen och dekaler att klistra på sopkärlen. Kontakta oss om du vill ha färdiga skyltar.

Här hittar du skyltar till ert soputrymme om du vill skriva ut dem själv. Klicka på bilderna nedan och skriv ut en skylt för varje kärl (rekommenderad webbläsare: Internet Explorer). Du kan förstora upp till A3-format. Skyltarna får längre livslängd om du plastar in dem. Hör av dig till oss om era sopkärl saknar klisterdekaler.

Här finns det fler skyltar att skriva ut.

Vitt äppelskrutt på grön bakgrund. Symbolen för matavfall

Skylt:

Matavfall

Hopknuten vit påse på svart bakgrund. Symbol för restavfall.

Skylt:

Restavfall till förbränning

Rött utropstecknen i vit triangel på röd bakgrund. Symbol för farligt avfall

Skylt:
Farligt avfall

Soprums-makeover

En dekal med texten SOPRUMS-Makeover

Hur ser det ut i ert soprum eller på er uppställningsplats för sopkärl? Har ni rätt antal kärl för respektive avfallsslag, finns det skyltar och är belysningen bra? Varför inte göra en genomgång och uppfräschning - en soprums-makeover?

Tillsammans med en av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenörer här i Östersund erbjuder vi ett stort och ett litet makeover-paket för soprum. Oftast räcker det med att sätta upp nya skyltar och dela ut information till användarna av soprummet, men ibland kan det behövas en rejäl genomgång av soprummets funktionalitet.

Mini makeover

Behövs det bara en liten uppfräschning? Vi ger råd via telefon eller e-post. Vi skickar skyltar och dekaler och alla användare får en anpassad sopsorteringsguide för just ert soprum.

Total makeover

Vi kommer på besök i soprummet och ger råd om exempelvis ombyggnation, kärldimensionering och belysning. Vi sätter upp skyltar och dekaler. Alla användare får en anpassad information om just er sophantering. Vi erbjuder också en informationsträff om sopsortering för alla användare av soprummet.

OBS! Det är bara fastighetsägare eller ansvarig på ägarens uppdrag som kan beställa en soprums-make over.

Kontakta oss för en soprums-make over!

Tips vid byggande av soprum

Sidan uppdaterad 2024-02-22